Balkánská, středoevropská a eurasijská pracovní skupina

# Rusko, Balkán, Eurasie, Pobaltí, Kavkaz, Střední Asie, Střední Evropa

# Etnické konflikty, kolektivní paměť

# Energetika

# Terorismus, radikalizace, ideologie

# Islámský fundamentalismus

Co nabízíme?

- Vypracování odborných studií, pracovních podkladů týkajících se historie, politického systému, mezinárodní situace, hospodářství, geografických vztahů, právního systému, společnosti či jazyku daného teritoria, státu či jiné nižší územně správní jednotky

- Zprostředkování kontaktů ve vědecké a politické sféře

- Posudky výzkumných projektů a publikací

- Konzultace odborných textů v cizích jazycích (srbština, chorvatština, polština, maďarština, rumunština, ruština, ukrajinština, arménština, ázerbájdžánština/turečtina, perština/tádžičtina)

- Navázání spolupráce s českými institucemi v regionu

Co umíme?

- Analytická a konzultační činnost zaměřená na současný vývoj v balkánském, středoevropském a eurasijském regionu analytická a konzultační činnost zaměřená na historii, kulturu a tradice v balkánském, středoevropském a eurasijském regionu

- Poradenství pro zastupitelské úřady v Praze

- Poradenství pro exportéry

- Poradenství pro neziskový sektor

- Poradenství pro média

- Poradenství v cestovním ruchu

- Poradenství v kulturní diplomacii

Více o našem týmu?

Regionální experti:


PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.: Střední Asie, Afghánistán, Írán, částečně jižní Kavkaz

PhDr. Bohuslav Litera, CSc.: Rusko, dějiny 20. století, energetika

PhDr. Marek Pečenka: Rusko, Balkán, dějiny 19. a 20. století

doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.: Kavkaz, Turecko, Blízký východ, etnopolitické konflikty, bezpečnost, konflikty

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.: Rusko, postsovětský prostor, ekonomika, energetika

PhDr. Jan Šír, Ph.D.: Střední Asie, Turkmenistán, Rusko, Ukrajina, postsovětský prostor, ropa a plyn v Kaspické oblasti

František Šístek, M.A., Ph.D.: Balkán (zejména bývalá Jugoslávie), moderní dějiny, etnické konflikty, politická situace

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSC.: Polsko, Střední Evropa, dějiny 20. a 21. století.

PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.: Balkán (zejména Bosna a Hercegovina), soudobý sociální a ekonomický vývoj, konflikty, uprchlíci, migrace

Vybrané projekty

- Failed States in post-Soviet Area

- Centrum pro výzkum kolektivní paměti

- Greece from the 2nd World War to the Cold War. International Relations and Domestic Developments

- Sixty Years After: Memory of Greek Civil War Refugees in Czechoslovakia, 1949–2009

- Asymetrické hrozby a národní bezpečnost: vyhodnocení stávajících a perspektivních bezpečnostních hrozeb a rizik pro ČR a EU

- Česká republika v mezinárodní politice

- Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988 –199

- Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro energetickou politiku EU

- Význam arktické oblasti v mezinárodních vztazích pro zájmy ČR

- Dynamika vztahů RF-ČLR ve 21. století

- Politická opozice v teorii a středoevropské praxi: ČR a Polsko ve vzájemném srovnání

Největší dosažené úspěchy

- Vyznamenání za zásluhy III. stupně udělené prezidentem Ukrajiny – PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph.D. (2009)

- Cena rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědeckou publikaci v oboru společenskovědním – doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (2001), doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., PhDr. Bohuslav Litera, CSc., PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. (2000)

Kontakt

doc. PhDr. Emil Aslan Souleimanov, Ph.D.

mail: arslanlik@yahoo.com

tel.: +420 251 080 437

adresa: U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám