Analytici se zaměřením na severoamerický region

# Spojené státy, Kanada, Mexiko

# Zahraniční politika, mezinárodní obchod

# CETA, TTIP

# Transatlantické vztahy, česko-americké vztahy, volby v USA

Co nabízíme

- Analýza česko–amerických vztahů

- Odborné posouzení vnitřních zdrojů americké zahraniční politiky

- Zhodnocení možností exportu českých výrobků do USA

- Analýza průběhu a dopadů prezidentských voleb na americko–české vztahy

- Informace o možnostech česko–americké kulturní, vědecké a výzkumné spolupráce (ve spolupráci s Fulbrightovou komisí v ČR)

- Analýza aktuální kanadské i mexické zahraniční politiky s ohledem na české obchodní zájmy

- Analýza souvislostí dohody TTIP s geopolitickými prioritami České republiky

- Analýza dopadů dohody TTIP pro české firmy a českou ekonomiku jako celek

- Analýza souvislostí dohody CETA mezi Kanadou a EU, její dopady pro české firmy i českou ekonomiku jako celek

Co umíme

- Dlouhodobě sledujeme zahraniční politiku Spojených států amerických a vývoj transatlantických vztahů.

- Analyzujeme americký politický systém a aktuální politiku USA.

- Orientujeme se v dějinách Spojených států, Kanady a Mexika, jejich kulturní a společenské historii.

- Máme přehled o americko-mexických vztazích, otázkách imigrace, ochrany hranic, obchodu s drogami, NAFTA.

- Zkoumáme kolektivní paměť v americko–mexických a transatlantických vztazích.

- Orientujeme se v transatlantických kulturních vztazích a kulturní diplomacii.

Publikace

- Grabowski, M., Kozák, K., Tóth, G. (eds.) (2014). The United States as a Divided Nation. Frankfurt am Main: Peter Lang.

- Fiřtová, M. (2014). Kanada. Praha: Libri.

- Fiřtová, M., Kozák, K. (eds.) (2013). Spojené státy americké v úpadku? Vybrané problémy veřejné politiky v severoamerickém kontextu. Praha: Dokořán.

- Raška, F. (2012). The long road to victory: a history of Czechoslovak exile organizations. Boulder: East European Monographs.

- Kozák, K., Weiss, T., Schulzová, H. (eds.) (2012). Dopady krize v euroatlantickém prostoru. Praha: Dokořán.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK

Web: www.fsv.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám