Národní a národnostní identity ve střední Evropě (19.-21.století), tolerance a intolerance, urbánní etnologie (antropologie)


Co nabízíme

- Odborné studie

- Odborné poradenství

- Přednášky, semináře, školení, výstavy

Co umíme

- Národní a menšinové identity

- Nacionalismus (antisemitismus)

- Etnologie (antropologie) města

- Dějiny oboru etnologie (antropologie)

Realizované projekty

- Přednášky „Židovská identita v českých zemích v letech 1848–1989“: Veřejné přednášky pořádané ve spolupráci s Židovskou obcí v Brně, Židovským muzeem v Praze a se Spolkem akademiků Židů. Přednášky se zabývají vývojem židovské identity v moderní a postmoderní době, přičemž se věnují jak vývoji

vnějších podmínek (postoje státu a veřejnosti, zahraničního vývoje), tak podmínek vnitřních (myšlení a jednání českých Židů a některých hlavních židovských osobností). Důraz je kladen také na rozdíly ve výkladu šoa (holokaustu), proměny pojetí šoa, na obecné a zvláštní v českém antisemitismu.


- Semináře „Židé, dějiny a kultura“: Seminář primárně zaměřený na vzdělávání učitelů, který je každoročně pořádán ve spolupráci s brněnskou pobočkou Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Program seminářů je uspořádán do dvou dvoudenních bloků, účastníci se seznámí s židovským

náboženstvím, dějinami, tradicemi a zvyky a dozví se také o židovství v kontextu současné společnosti. Velká pozornost je věnována tematice šoa (holokaustu). Semináře mohou dále sloužit jako inspirace pro výuku témat spojených s judaismem a šoa, ale i pro obecnější témata interkulturní výchovy.


- Rozhlasový pořad „Šalom alejchem“: Rozhlasový pořad Českého rozhlasu, který přináší každý týden aktuální informace o dění v židovském světě. Představuje život židovských obcí v ČR, v Izraeli i v jiných zemích. Magazín také seznamuje s významnými židovskými osobnostmi, upozorňuje na nové

knihy a kulturní pořady na židovské téma. Pozornost je věnována i judaismu a židovským dějinám. Pořad vzniká ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem.


- Výstava „Menšiny a právo v Československu“: Putovní výstava, která se věnuje postavení menšin v české minulosti, především menšin národnostních. Zaměřuje se hlavně na otázku, jakým způsobem se s tímto problémem v minulosti vyrovnávalo právo. Výstava vznikla pod záštitou Právnické fakulty UK ve spolupráci s Národním muzeem a regionálním muzeem v rámci projektu Ministerstva kultury ČR „Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj“ (DF12P01OVV013). Hlavním řešitelem projektu je prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., tajemníkem projektu JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.


- Přednášky „Obecné a zvláštní“ v „českém“ antisemitismu: Veřejné přednášky realizované Spolkem akademiků Židů a Masarykovou společností.

doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.

Vzdělání:

Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta:

- obor etnografie a folkloristika (PhDr.)

- historické vědy (1994 CSc.)

- hospodářské a sociální dějiny (2008 doc.)


Zaměstnání:

- Akademie věd ČR (do 1993)

- Univerzita Karlova v Praze (od 1993)

Potenciální partneři

Spolupráce je možná s jakoukoli komerční i nekomerční organizací, která se zabývá problematikou menšinových dějin, kultury a náboženství či obecně otázkami národní a národnostní identity. Konkrétně se jedná např. o:


- Média

- Vědecké spolky

- Školy

- Muzea

- Bezpečnostní sbor ČR

- Náboženské obce

- Neziskové organizace

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.

Fakulta humanitních studií UK

Web: www.fhs.cuni.czPoslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám