Analytická skupina pro dopravní ekonomii, geografii a politiku

# Dopravní politika, dopravní ekonomie, dopravní geografie

# Konkurence v dopravě, železnice, vymezování relevantního trhu

Co nabízíme

- Analýzy a modelování poptávky na trzích dopravních služeb

- Analýzy dopravní obslužnosti území

- Socioekonomické analýzy role veřejné dopravy v životě obyvatel území a analýzy dopravní dostupnosti

- Optimalizace zadávání veřejných soutěží v dopravě

- Analýzy efektivity a nákladové struktury firem v odvětví dopravy

- Cost-benefit analýzy infrastrukturních projektů

- Analýzy koncentrace a konkurence v odvětví dopravy

- Kritické revize dopravních politik a strategických dopravních dokumentů a implementace evropské legislativy v odvětví veřejné dopravy

- Socioekonomické a komparativní analýzy systémů dopravy a dopravního plánování zemí a regionů

Co umíme

Všichni členové týmu mají dlouholetou zkušenost se základním i aplikovaným výzkumem. V oblasti aplikovaného výzkumu spolupracujeme především s Ministerstvem dopravy ČR a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Hlavní přidanou hodnotou je akademická nezávislost a v kontextu České republiky netradiční interdisciplinární přístup k problematice dopravy.

Publikace

- Tomeš, Z., M. Kvizda, T. Nigrin a D. Seidenglanz. (2014). Competition in the Railway Passenger Market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics, vol. 48, December, 270–276.

- Nigrin, T. (2014). Open Competition or Discrimination on Tracks? Examples of Anti-competitive Behaviour of the Deutsche Bahn. Národohospodářský obzor, 14 (1), 16–33.

- Kvizda, M. a D. Seidenglanz. (2014). Out of Prague: A week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010. Journal of Transport Geography, vol. 37, May, 102–111.

- Kvizda, M., P. Mlsna, T. Nigrin, D. Seidenglanz a Z. Tomeš. (2013). Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy. Certifikační orgán metodiky: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno.

- Kvizda, M., P. Mlsna, T. Nigrin, D. Seidenglanz a Z. Tomeš. (2013). Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice. Certifikační orgán metodiky: Ministerstvo dopravy ČR, Praha.

Řešené projekty

- Visegrad Strategic Grant: Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion, IVF 31510026, 2015–2018.

- Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU, TAČR TD020010, 2014–2015.

- Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR, TAČR TD010063, 2012–2013.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK

Web: www.fsv.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám