Biofyzikální laboratoř - Beneš

Co nabízíme

- Poradenské služby při vývoji přístrojové techniky se zaměřením na zdravotnické a laboratorní aplikace, hlavně v oblasti ovlivňování teploty a tlaku

- Poradenské služby v oblasti měření teploty a tlaku a v omezeném rozsahu i provádění vlastního měření a kalibrace, včetně kalibrace simulátorem černého tělesa (bez certifikátu)

- Integrátor pro vývoj a prototypovou konstrukci vybrané přístrojové techniky se zaměřením na zdravotnické a laboratorní aplikace

- Zakázkový vývoj a konstrukce prototypů vybrané přístrojové techniky se zaměřením na zdravotnické a laboratorní aplikace – bez certifikace

- Testování, ověřování, zatěžování přístrojů, biologických, potravinářských a jiných materiálů v klimatické skříni (kombinace změn teploty, vlhkosti a osvětlení – bílé a UV světlo) – bez certifikace

- Technická endoskopie do vzdálenosti 3 m a od průměru 4 mm

- Měření UZ tloušťkoměrem

- Měření vlastností materiálů – pevnost v tahu a tlaku

- Přímá radiografie – prosvěcování malých předmětů do velikosti cca 10 cm RTG zářením 10–35 kV

- Přímá radiografie – prosvěcování malých předmětů do velikosti cca 3 cm RTG zářením 60, 70 kV

- Měření absolutní a relativní density transparentních materiálů s různým stupněm šedi (např. RTG filmy apod.)

- Zápůjčka vybraných přístrojů s odbornou obsluhou

- Experiment v hyperbarické komoře – hyperbarická oxygenoterapie

- Experiment v hyperbarické komoře – různé složení prostředí (např. hyperbarický argon)

- Experiment viz výše na animálním modelu: myš, potkan, králík nebo prase

- Experiment viz výše na tkáňových kulturách

- Technické služby v prostředí zvýšeného tlaku

- Testování přístrojů pro potápění

- Testování technických úprav hyperbarických komor

- Poradenské služby v oblasti


Odborné zaměření

Pracoviště se zaměřuje na problematiku ovlivňování, měření a regulace fyzikálních veličin, a to hlavně teploty a tlaku.

Doménou pracoviště je aplikovaný výzkum zaměřený převážně na vývoj a prototypové konstrukce přístrojové techniky, převážně se zaměřením na zdravotnické a laboratorní aplikace.

Pracoviště se zaměřuje také na problematiku vlivu tlaku na technické prostředky a medicínské aplikace. Má k dispozici tlakovou komoru, ve které lze experimentálně studovat nejenom hyperbarickou oxygenoterapii, ale i jiné patofyziologické mechanizmy za podmínek vyššího tlaku a nejrůznějšího složení prostředí. Z technických aplikací lze zkoumat vliv tlaku na přístroje a zařízení (rozměry přístrojů limitovány rozměry HBK).


Členové týmu

- MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. – vedoucí laboratoře

- MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.

- Ing. Jiří Dejmek

- MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.


Vybrané publikace

- Růžička J, Štengl M, Bolek L, Beneš J, Matějovič M, Kroužecký A.: Hypothermic anticoagulation: testing individual responses to graded severe hypothermia with thromboelastography. Blood Coagulation and Fibrinolysis, 23, 4, 285–289

- Růžička J., Beneš J., Bolek L., Markvartová V.: Biological effects of nobel gasses: Phys Res 2007, 56, S39–44


Patenty

- Národní (CZ) patent. 31. 3. 2009, č. 300266: Způsob snížení srážlivosti krve v okruhu přístroje pro náhradu funkce ledvin a zařízení k provádění tohoto způsobu

- Národní (CZ) patent. 12. 3. 2010, č. 301580: Čidlo pro měření teploty kapaliny ultrazvukem

- Národní (CZ) patent. 5. 4. 2012, č. 303190: Tepelný výměník s laminarizérem

- US patent. 10.9.2013, č. US 8529489 B2: Method to suppress blood coagulation in the circuit of the device substituting the kidney function and apparatus realizing this method

- US patent. 22.11.2016, č. US 9500415: Heat exchanger with laminarizer


Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště

MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Ústav biofyziky

Web: www.biomedic-plzen.cz
Poslední změna: 11. říjen 2019 18:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám