Laboratoř experimentální kardiologie

Co nabízíme

Vývoj experimentálních modelů a analýza srdeční činnosti:


- s využitím rozličných experimentálních zvířat i modelů, např. potkan s chronickým renálním selháním, potkan s diabetes mellitus, potkan s autonomní denervací, hypercholesterolemický králík, Carlssonnův model králíka, prase se sepsí,

- s důkladným popisem srdeční činnosti – EKG včetně analýzy variability in vivo nebo v izolovaném srdci, měření kontrakce a membránového napětí v multicelulárním preparátu, měření membránových proudů v izolovaných kardiomyocytech.


Popis a analýza srdečních účinků látek:


- farmakologické účinky testovány in vivo, v izolovaném srdci, v multicelulárním srdečním preparátu, v izolovaných kardiomyocytech,

- analýza elektrofyziologických a kontraktilních účinků.


Testování srdeční bezpečnosti látek:


- analýza kontraktilních, elektrofyziologických a možných proarytmických účinků. Testování in vivo a in vitro.

Odborné zaměření

Srdeční činnost je analyzována:


- v různých experimentálních zvířecích modelech s využitím mnoha experimentálních postupů na více úrovních biologické komplexity

- od měření in vivo (analýza elektrokardiogramu)

- po molekulární úroveň (měření membránových iontových proudů)


„Naše laboratoř se zabývá fyziologií a patofyziologií srdeční činnosti.“

Členové týmu

- doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. – vedoucí laboratoře

- Ing. František Barták

- Jaroslava Hesová

- Mgr. Lucie Jacenková

- Ing. Dagmar Jarkovská, Ph.D.

- MUDr. Eliška Mistrová

- MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D.

- doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.

Vybrané publikace

- Stengl M, Ledvinova L, Chvojka J, Benes J, Jarkovska D, Holas J, Soukup P, Sviglerová J, Matejovic M. Effects of clinically relevant acute hypercapnic and metabolic acidosis on the cardiovascular system: an experimental porcine study. Crit Care 2013; 17: R303.

- Svíglerová J, Kuncová J, Nalos L, Holas J, Tonar Z, Rajdl D, Stengl M. Cardiac remodeling in rats with renal failure shows interventricular differences. Exp Biol Med 2012; 237: 1056–67.

- Stengl M, Bartak F, Sykora R, Chvojka J, Benes J, Krouzecky A, Novak I, Sviglerova J, Kuncova J, Matejovic M. Reduced Ltype calcium current in ventricular myocytes from pigs with hyperdynamic septic shock. Crit Care Med 2010, 38: 579–87.

- Kuncová J, Svíglerová J, Kummer W, Rajdl D, Chottová-Dvoráková M, Tonar Z, Nalos L, Stengl M. Parasympathetic regulation of heart rate in rats after 5/6 nephrectomy is impaired despite functionally intact cardiac vagal innervation. Nephrol Dial Transplant 2009; 24: 2362–70.

- Stengl M, Sykora R, Krouzecky A, Chvojka J, Novak I, Varnerova V, Kuncova J, Nalos L, Sviglerova J, Matejovic M. Continuous hemofiltration in pigs with hyperdynamic septic shock affects cardiac repolarization. Crit Care Med 2008; 36: 3198–204.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.

Biomedicínské centrum

Web: www.biomedic-plzen.czPoslední změna: 14. říjen 2019 09:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám