Dětské kardiocentrum

# Dětská kardiologie

# Onemocnění srdce

# Kardiochirurgie

# ECHSA


Dětské kardiocentrum 2. LF UK FN motol je jediným komplexním kardiovaskulárním centrem v ČR poskytujícím péči dětem a dospívajícím s onemocněním srdce a velkých cév.


Co nabízíme

Dětské kardiocentrum může nabídnout:


- postgraduální trénink v oboru dětské kardiologie a kardiochirurgie domácím i zahraničním lékařům,

- účast na mezinárodních výzkumných projektech a

- participaci charitativních a humanitárních misích.


Co umíme

Hlavním těžištěm práce Dětského kardiocentra je:


- chirurgická a intervenční léčba vrozených srdečních vad,

- léčba poruch srdečního rytmu,

- prenatální kardiologie,

- léčba akutního i chronického srdečního selhání včetně mechanické podpory oběhu,

- transplantace srdce.


Odborné zaměření

Pracoviště disponuje veškerým vybavením nutným pro komplexní péči o dětské pacienty s vrozenou srdeční vadou.

Výsledky chirurgické léčby vrozených srdečních vad jsou zadávány do databáze ECHSA (European Congenital Heart Surgeons Association) monitorující kvalitu péče v desítkách evropských center.


Spolupráce

Dětské kardiocentrum se podílí na domácích i mezinárodních výzkumných projektech zvláště v oblasti prenatální kardiologie a pediatrické elektrofyziologie.

Účastní se řady zahraničních charitativních a humanitárních misí v zemích třetího světa a krizových regionech, kde poskytuje chirurgickou léčbu dětem s život ohrožující srdeční vadou.

Současně zajišťuje v rámci spolupráci s univerzitní nemocnicí v Lublani chirurgickou léčbu vrozených srdečních vad dětských pacientů ze Slovinska.


Členové týmu

- MUDr. Peter Kubuš

- MUDr. Roman Gebauer

- MUDr. Pavel Vojtovič

- MUDr. Oleg Reich, Ph.D.

- MUDr. Viktor Tomek, Ph.D.

- MUDr. Petr Hecht


Vybrané publikace

- Janoušek J., van Geldorp I.E., Krupičková S., Rosenthal E., Nugent K., Tomaske M., Fruh A., Elders J., Hiipala A., Kerst G., Gebauer R.A., Kubuš P., Frias P., Gabbarini F., Clur S.A., Nagel B., Ganame J., Papagiannis J., Marek J., Tisma-Dupanovic S., Tsao S., Nurnberg J.H., Wren Ch., Friedberg M., de Guillebon M., Volaufová J., Prinzen F.W., Delhaas T.: Permanent cardiac pacing in children – choosing the optimal pacing site: A multi-center study. Circulation 127 (5): 613–623, 2013, IF 15.202

- Kubuš P., Materna O., Tax P., Tomek V., Janoušek J.: Successful permanent resynchronization for failing right ventricle after repiar of Tetralogy of Fallot. Circulation 130 (22): e186–e190, 2014, IF 14.948

- Kubuš P., Vít P., Gebauer R.A., Materna O., Janoušek J.: Electrophysiologic profile and results of invasive risk stratification in asymptomatic children and adolescents with the Wolff-Parkinson-White electrocardiographic pattern. Circulation:Arrhythmia and Electrophysiology 7 (2): 218–223, 2014, IF 5.417

- Materna O., Kubuš P., Janoušek J.: Right ventricular resynchronization in a child wit hypoplastic left heart syndrome. Heart Rhythm 11 (12): 2303–2305, 2014, IF 4.918

- Rubáčková Popelová J., Kotaška K., Tomková M., Tomek J.: Usefulness of N-terminal pro-brain natriuretic peptide to predict mortality in adults with congenital heart disease. Am J Cardiol 2015, doi: 10.1016/j.amjcard, IF 3.276

- Kubuš P., Vít P., Gebauer R.A., Zaoral L., Peichl P., Fiala M., Janoušek J.: Long-term results of paediatric radiofrequency ablation: a population-based study. Europace 16 (12):1808-1813, 2014, IF 3.051


Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště

Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol

Web: www.lf2.cuni.cz/detske-kardiocentrum-2-lf-uk-a-fn-motol


English keywords

# Pediatric cardiology

# Heart disease

# Cardiac surgery

# European Congenital Heart Surgeons Association


Poslední změna: 13. říjen 2019 18:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám