Laboratoř buněčné regenerativní medicíny


Co nabízíme

- Izolace a kultivace primárních buněk z různých tkání

- Kultivace komerčně dostupných buněčných linií

- Měření buněčné proliferace a viability

- Testování cytotoxicity, imunogenicity a biokompatibility látek a mteriálů

- Testování buněčné adheze a migrace na bio-materiálech

- Fluorescenční a konfokální mikroskopie včetně sledování buněk v reálném čase

- Analýza buněk průtokovou cytometrií a sortování buněčných populací

- Sledování proteinové exprese pomocí metody ELISA a Luminex

- Transformace eukaryotických buněk – transfekce, elektroporace

- Analýza obrazu (měření počtu, délek, ploch, úhlů objektů, prahování objektů, skládání do velkého obrazu)

- Konzultace přípravy experimentů od počátku studie po její ukončení; statistické vyhodnocení dat (uspořádání dat, testování hypotéz)

- Spolupráce na biologické interpretaci výsledků

Odborné zaměření

Zabýváme se studiem mechanismů řídící regenerativní procesy vybraných orgánů a tkání, a to v těchto třech oblastech:


Mechanismus působení kmenových buněk v regeneraci obecně

- Zajímá nás, jak je kmenová buňka stimulována k zahájení reparačního procesu, jak je nasměrována do místa poškození, a jak probíhá proces samotné regenerace.


Využití kmenových buněk v obnově funkce jater

- Zkoumáme, zda extrahepatární kmenové buňky, tj. kmenové buňky vyskytující se mimo játra, podporují regeneraci jater, a jakým mechanismem tato regenerace probíhá, zda je uplatněna hepatodiferenciace, parakrinní efekt nebo buněčná fúze.


Zapojení dermálních fibroblastů v procesu hojení rány

- Studujeme schopnost dermálních fi broblastů zapojit se do regulace procesu hojení rány a zajímá nás, zda mohou dermální fibroblasty přispívat k persistenci chronického zánětu v ráně.

Přístrojové vybavení

Máme zkušenosti s izolací a kultivací buněčných kultur, imunocytochemií, průtokovou cytometrií, kvantifikací proteinů pomocí Luminex a ELISA metody, analýzou buněčné viability a proliferace.

V každém projektu klademe důraz na perfektní design studie a na správné statistické vyhodnocení dat.


Zavedené metody provádíme v rámci standardních operačních protokolů:


- Základní materiál a přístroje pro buněčnou kultivaci

- FACSAriaTM Fusion buněčný sorter, BD Bioscience

- FACSVerseTM průtokový cytometr, BD Bioscience

- Luminex® 200TM, Luminex

- Invertovaný fluorescenční mikroskop IX83, Olympus

- Synergy HT and Synergy H1 multi-mode reader, Biotek

Členové týmu

- Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D. – vedoucí laboratoře

- Dra. Azalia Mariel Carranza-Trejo

- Mgr. Martina Dolejšová

-Mgr. Monika Holubová, Ph.D.

- doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.

- MUDr. Adam Skalický

- Ing. Anna Stunová

- Bc. Iveta Zímová

Vybrané publikace

- Vistejnova L., Safrankova B., Nesporova K., Slavkovsky R., Hermannova M., Hosek P., Velebny V., Kubala L. Low molecular weight hyaluronan mediated CD44 dependent induction of IL-6 and chemokines in human dermal fibroblasts potentiates innate immune response. Cytokine. 70, 97–103, 2014.

- Smejkalova D., Nesporova K., Hermannova M., Huerta-Angeles G., Coziková G., Vistejnova L., Safrankova B., Novotny J., Kucerik J., Velebny V. Paclitaxel isomerisation in polymeric micelles based on hydrophobized hyaluronic acid. Int J Pharmaceut. 466, 147–155, 2014.

- Smejkalová D., Hermannova M., Buffa R., Cozikova D., Vistejnova L., Matulkova Z., Hrabica J., Velebny V. Structural characterization and biological properties of degradation byproducts from hyaluronan after acid hydrolysis. Carbohydrate Polymers. 88, 1425–1434, 2012.

- Vistejnova L., Dvorakova J., Hasova M., Muthny T., Velebny V., Soucek K., Kubala L. The comparison of impedance-based method of cell proliferation monitoring with commonly used metabolic-based techniques. Neuroendocrinol Lett. 30, 121–127, Suppl. 1, 2009.

- Betak, J., Buffa, R.,Nemcova, M., Pitucha, P., Kulhanek, J., Matejkova, I., Novakova, J., Vistejnova, L., Klein, P., Pravda, M., Kubickova, G., Broulikova, M., Felgrova, M., Velebny, V.: Method for preparing textile-treatable endless mono- and multifilaments, involves matching fibers and fabrics to form uniform gel

layer, and performing through surface modification of fibrous material. WO2014082610-A1, 2014.

- Smejkalova, D., Huerta-Angeles, G., Bobek, M., Hermannova, M., Vistejnova, L., Novotny, J., Prikopova, E., Nesporova, K., Nemcova, M., Slezingerova, K., Kulhanek, J., Cozikova, D., Sogorkova, J., Kucera, J., Klein, P., Velebny, V.: New substituted acylated derivatives of hyaluronic acid, useful in the

nanomicellar composition, which is useful in pharmaceutical or cosmetic applications, preferably topical applications. WO2014082609-A1, 2014.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.

Biomedicínské centrum

Web: www.biomedic-plzen.czPoslední změna: 14. říjen 2019 09:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám