Elektrofyziologická laboratoř pro hodnocení zrakového vnímání

Nabízíme

- Hodnocení zpracování zrakové informace na několika různých mozkových úrovních (primární asociační nebo kognitivní zrakové oblasti)

- Objektivní diagnostiku vybraných neurooftalmologických a psychiatrických chorob, monitorování progrese těchto onemocnění nebo efektivity jejich léčby

- Design a realizaci experimentů využívajících VEPs pro teoretický výzkum mozkových funkcí nebo klinické studie

- Analýzu a statistické hodnocení výsledků experimentů se zaměřením na biosignály


Vyšetření: www.lfhk.cuni.cz/vyzkum/elf/vysetreni


O nás

- Neinvazivní registrace elektrické aktivity lidského mozku při zrakové stimulaci umožňuje hodnotit kvalitu zrakového vnímání a diagnostikovat jeho poruchy

- Naše laboratoř má dlouholetou tradici ve výzkumu i vývoji diagnostických aplikací zrakových evokovaných potenciálů (visual evoked potentials – VEPs) a potenciálů kognitivních

- Aktuálně byl v laboratoři vyvinut mobilní přístroj pro testování VEPs i mimo laboratorní podmínky, což významně rozšíří možnosti jejich využití


Vybrané publikace

- Kuba M, Kubová Z, Kremláček J, Langrová J (2007): Motion-onset VEPS: Characteristics, methods, and diagnostic use. Vision Research, 47, 189–202

- Langrová J, Kuba M, Kremláček J, Kubová Z, Vít F (2006): Motion-onset VEPs refl ect long maturation and early aging of visual motion-processing system. Vision Research, 46, 536–544

- Kubová Z, Kuba M, Kremláček J, Langrová J. Szanyi J, Vít F, Chutná M (2015): Comparision of visual information processing in school-age dyslexics and normal readers via motion-onset visual evoked potentials, Vision Research, 111, 97–104

- Kremláček J, Kreegipuu K, Tales A, Astikainen P. Pöldver N, Näätänen R, Stefanics G (2016): Visual mismatch negativity (vMMN): A review and meta-analysis of studies in psychiatric and neurological disorderes. Cortes, 80, 76–112

- Szanyi J., Kremlacek J, Kubova Z, Kuba M, Gebousky P, Kapla J, Vit F, Langrova J. (2017). Pattern- and motion-related visual evoked potentials in HIV infected adults. Doc Ophthalmol, 134, 45–55


Publikace: www.lfhk.cuni.cz/vyzkum/elf-pub


Členové týmu – řazeno abecedně

- doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

- prof. MUDr. Miroslav Kuba, D.Sc.

- prof. MUDr. Zuzana Kubová, CSc.

- MUDr. Jana Langrová, Ph.D.

- MUDr. Jana Szanyi, Ph.D.

- Ing. František Vít


Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště:

prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc., doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie

Web: http://www.patfyzlfhk.cz/elf/

Poslední změna: 11. říjen 2019 18:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám