Laboratoř studia interakcí buněk s materiálem

Co nabízíme

- Testování biokompatibility materiálů

- Testování cytotoxicity látek

- Testování buněčné adheze a migrace na bio-materiálech

- Měření buněčné proliferace a viability

- Kultivace komerčně dostupných buněčných linií

- Fluorescenční a konfokální mikroskopie včetně sledování buněk v reálném čase

- Sledování proteinové exprese pomocí metody ELISA a Luminex

- Transformace eukaryotických buněk – transfekce, elektroporace.

- Analýza obrazu (měření počtu, délek, ploch, úhlů objektů, prahování objektů, skládání do velkého obrazu)

- Konzultace přípravy experimentů od počátku studie po její ukončení

- Spolupráce na biologické interpretaci výsledků

Odborné zaměření

Sledované buněčné interakce s testovanými materiály:


- Biokompatibilitu

- Vstup a výstup z buňky

- Buněčnou lokalizaci

- Specifické buněčné cílení celé řady materiálů


Studované materiály:


- Nanodiamanty

- Křemíkové nanočástice

- Hyaluronanové komplexy


Aplikace našeho výzkumu:


- Sondy pro fluorescenční mikroskopii

- Nosiče pro přenos léčiv

- Kostní implantáty zlepšující hojící procesy

- Bioelektronických zařízení a biosenzorů díky řízené elektrické vodivosti těchto materiálů

Oblasti výzkumu

Cílem projektu zabývající se pevnými povrchy je popsat vliv materiálových vlastností na buněčné přežití, adhezi, růst a diferenciaci se zaměřením na interakce mezi lidskými buňkami (linie osteoblastů, primární fi broblasty, kmenové buňky a jiné) a povrchy nebo nanočásticemi připravenými z různých biokompatibilních materiálů s kontrolovatelnými vlastnostmi.

Použité materiály jsou testovány jako pevné povrchy pro interakci s adherujícími buňkami (implantologie, senzorika, atd.) a jako nanočástice pro senzoriku, imaging a dopravu léčiv. Materiály používané v naší skupině jsou následujícího složení:


- Uhlíkové (nanokrystalický diamant a grafen)

- Titanové (nanostrukturovaný a ultra jemný titan)

- Biodegradabilní nanokompozity (založené na alifatických polyesterových nanovláknech s kolagenem, kalcium fosfátovými nanočásticemi a hyaluronanem sodným)

- Křemíkové (křemíkové nanočástice dopované borem a fosforem)

- Hyaluronová kyselina (hydrogely, komplexy se surfaktanty)

Členové týmu

- Doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. – vedoucí laboratoře

- Mgr. Tereza Bělinová

- Ing. Iva Machová, Ph.D.

- Mgr. Pavla Sauerová

- Mgr. Lucie Vrabcová

Vybrané publikace

- Hubalek Kalbacova M., Verdanova M., Broz A., Vetushka A, Fejfar A., Kalbac M.: Modulated surface of single-layer graphene controls cell behaviour, Carbon, 72: 207–214, 2014.

- Kalbacova M, Broz A, Kong J, Kalbac M, Graphene substrates promote adherence of human osteolbasts and mesenchymal stromal cells, Carbon, 48: 4323–4329, 2010.

- Jin H, Heller DA, Kalbacova M, Kim J-H, Zhang J, Boghossian AA, Maheshri N, Strano MS, Detection of single-molecule H2O2 singaling from epidermal growth factor receptor using fluorescent single-walled carbon nanotubes, Nature Nanotechnology, 5: 302–309, 2010.

- Pytlik R, Stehlik D, Soukup T, Kalbacova M, Rypacek F, Trc T, Mulinkova K, Michnova P, Kideryova L, Zivny J, et al., The cultivation of human multipotent mesenchymal stromal cells in clinical grade medium for bone tissue engineering, Biomaterials 30: 3415–3427, 2009.

- Kalbacova M, Rezek B, Baresova V, Wolf-Brandstetter C, Kromka A, Nanoscale topography of nanocrystalline diamonds promotes differentiation of osteoblasts, Acta Biomaterialia 5: 3076–3085, 2009.

Patent

- Patent EU – EP 2 288 699: Method of making arranged cell structures

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

Doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.

Biomedicínské centrum

Web: www.biomedic-plzen.cz
Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám