Laboratoř klinického výzkumu cévních a srdečních onemocnění

Co nabízíme

- Provádění screeningových vyšetření a longitudinálních sledování a genetické studie jedinců s rizikem kardiovaskulárních onemocnění (KVO) nebo nemocných s manifestními KVO

- Provádění farmakologických studií v kardiovaskulární oblasti (fáze II–IV)

- Výzkum různých aspektů krevního tlaku (TK) a hypertenze, zaměřený zejména na způsoby měření TK, genetiku hypertenze, farmakologii hypertenze, tepennou rigiditu

- Výzkum vlastností tepenného systému za použití neinvazivních metod: měření tuhosti tepenného systému a endoteliální dysfunkce

- Výzkum biologických markerů KV onemocnění ve spolupráci s dalšími laboratořemi; jde např. o markery kalcifikace, akcelerované aterosklerózy, subklinické ischémie myokardu a nutriční parametry

- Provedení statistických analýz přímo lékaři, kteří plánují a provádějí výzkumnou práci; finalizace analýz je prováděna ve spolupráci se statistiky.

Odborné zaměření

- Prevence, klinická fyziologie a farmakologie cévních a srdečních nemocí

- Studium různých aspektů krevního tlaku (TK) a hypertenze, zaměřený zejména na způsoby měření TK, genetiku hypertenze, farmakologii hypertenze

- Výzkum vlastností tepenného systému za použití neinvazivních metod, které umožňují měření tuhosti tepenného systému a endoteliální dysfunkce

- Studium trombofi lních stavů a genetického pozadí některých kardiovaskulárních onemocnění

- Výzkum biologickým markerům kardiovaskulárních onemocnění ve spolupráci s dalšími laboratořemi; např. markery kalcifikace, akcelerované aterosklerózy, subklinické ischémie myokardu a o nutriční parametry

- Screeningová vyšetření a longitudinální sledování jedinců z obecné populace (v rámci studie MONICA již 30 let), dále nemocných s rizikem kardiovaskulárních onemocnění nebo těch, kteří již mají manifestní onemocnění

- Farmakologické studie (fáze II–IV) v kardiovaskulární oblasti

Členové týmu

- prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. – vedoucí laboratoře

- Věra Běšťáková

- MUDr. Július Gelžinský

- doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

- Monika Choltová

- MUDr. Petra Karnosová

- doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.

- MUDr. Štěpán Mareš

- doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

- doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.

- prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

- Veronika Svobodová

Vybrané publikace

- Seidlerová J, Filipovský J, Mayer O, Wohlfahrt P, Cífková R. Positive effects of antihypertensive treatment on aortic stiffness in the general population.Hypertens Res. 2014; 37, 64–68.

- Wohlfahrt P, Krajčoviechová A, Seidlerová J, Mayer O, Bruthans J, Filipovský J, Laurent S, Cífková R. Arterial stiffness parameters: How do they differ? Atherosclerosis 2013; 231: 359–364.

- Mayer O, Seidlerová J, Bruthans J, Filipovský J, Timoracká K, Vaněk J, Černá L, Wohlfahrt P, Cífková R, Theuwissen E, Vermeer C. Desphospho-uncarboxylated matrix Gla-protein is associated with mortality risk in patients with chronic stable vascular disease. Atherosclerosis 2014; 235: 162–168.

- Hirmerová J, Seidlerová J, Šubrt I. Deep vein thrombosis and/or pulmonary embolism concurrent with superficial vein thrombosis of the legs. Cross-sectional single center study of prevalence and risk factors. International Angiology 2013; 32: 410–416.

- Seidlerová J, Filipovský J, Mayer O Jr, Kučerová A, Pešta M. Association between endothelial NO synthase polymorphisms and arterial properties in the general population. Nitric Oxide 2015; 44: 47–51.

- Mayer O Jr, Filipovský J, Pešta M, Cífková R, Dolejšová M, Šimon J. Synergistic effect of angiotensin II type 1 receptor and endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms on arterial stiffness. J Hum Hypertens. 2008; 22: 111–118.

- De Bacquer D, Dallongeville J, Kotseva K, Cooney MT, Pajak A, Deckers JW, Mayer O, Vanuzzo D, Lehto S, Fras Z, Östor E, Ambrosio GB, De Backer G, Wood D, Keil U, Sans S, Graham I, Pyörälä K. Residual risk of cardiovascular mortality in patients with coronary heart disease: the EUROASPIRE Risk Categories. Int J Cardiol. 2013; 168: 910–914.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Biomedicínské centrum

Web: www.biomedic-plzen.cz


Poslední změna: 9. listopad 2019 19:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám