Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Co nabízíme

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství může nabídnout spolupráci:


- na vědecko výzkumných projektech zaměřených na problematiku úrazů a násilí,

- v přípravě vzdělávacích materiálů s preventivní tématikou,

- s vedením seminářů pro odbornou či laickou veřejnost v oblasti primární prevence úrazů a násilí s využitím řady pomůcek a simulátorů.


Co umíme

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství tvoří samostatná pracoviště se zaměřením na problematiku:


- zdravotní a sociální legislativy,

- systémů zdravotní a sociální péče,

- primární prevence chorob hromadného výskytu neinfekční povahy.


Pracovní zaměření

V roce 1997 bylo při ÚVZPL založeno Centrum úrazové prevence (dále jen CÚP). V roce 2011 se CÚP stalo součástí Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (www.nkcpu.cz), které slouží jako kontaktní pracoviště WHO pro Českou republiku.


Spolupráce

- Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství dlouhodobě spolupracuje s prof. MUDr. Michalem Grivnou, CSc., MPH, který v současné době působí na United Arab Emirates University.

- CÚP spolupracuje s Meziresortní pracovní skupinou pro prevenci dětských úrazů při MZČR, Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost, školskými a zdravotnickými zařízeními, neziskovými organizacemi, aj.

- CÚP designuje základní školy na území ČR v rámci mezinárodního programu WHO.

- Bezpečná škola a podílí se na přípravě vzdělávacích materiálů pro tuto oblast.

- K dalším aktivitám CÚP patří spolupráce na vědecko výzkumných projektech zaměřených na primární a sekundární prevenci úrazů a násilí, příprava vzdělávacích materiálů s preventivní tématikou či pořádání seminářů pro odbornou i laickou veřejnost s využitím řady pomůcek či simulátorů.


Členové týmu

- MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

- Doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.

- PhDr. Alena Švancarová

- MUDr. Petr Kašpar

- MUDr. Eva Pýchová

- Jana Deliopulu


Publikace

- Celo, G. - Hofmann, J. N. - Banks, R. E. - Bigot, P. - Bhatt, R. S. - Cancel-Tassin, G. - Chew, S. K. - Creighton, C. J. - Cussenot, O. - Davis, I. J. - Escudier, B. - Frayling, T. M. - Haggstrom, C. - Hildebrandt, M. A. T. - Holcátová, Ivana - Johansson, M. - Linehan, W. M. - Mcdermott, D. F. - Nathanson, K. L. - Ogawa, S. - Perlman, E. J. - Purdue, M. P. - Stattin, P. - Swanton, C. - Vasudev, N. S. - Wu, X. - Znaor, A. - Brennan, P. - Chanock, S. J.: International cancer seminars: a focus on kidney cancer. Annals of Oncology, 2016, 27(8), 1382–1385. ISSN 0923-7534. DOI 10.1093/annonc/ mdw186

- Hamplová, L. - Göpfertová, D. - Pazdiora, P. - Dohnal, K. - Janovská, D.: Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. 1 vyd. Praha: Triton, 2015. Neuveden. 263 s. ISBN

978-80-7387-934-1


Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

´Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště

MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK

Centrum úrazové prevence 2 LF. UK a FNM

Web: https://www.lf2.cuni.cz/ustav-verejneho-zdravotnictvi-a-preventivniho-lekarstvi-2-lf-uk

Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám