České politické strany, stranictví a systémy

# Politické strany, české politické strany, stranictví

# Organizace politických stran, politický marketing

# Politická participace, angažovanost

# Politický systém České republiky, politické systémy evropských zemí

# Česká republika, Evropská unie, Střední Evropa

Co nabízíme

- Analýza stranických programů a expertních kapacit jednotlivých stran

- Analýza komunikační strategie politické strany, zejména specifických lokálních aktérů stranického typu nebo role lokálního stranického aparátu a jeho možnosti ovlivnit centrálu

- Analýza vnitrostranického stavu (vnitrostranické komunikační kanály, jejich efektivita a směr bottom-up, nebo top-down; e-stranictví a schopnost implementovat nové praktiky; skutečná podoba stranického aparátu a členství, zvláště u nových stran)

- Analýza stran na lokální úrovni

- Analýza s přihlédnutím k zahraničnímu kontextu

- Možnost vedení mezinárodního srovnávacího výzkumu (jak v západní Evropě, tak i ve středoevropském či východoevropském prostoru)

Co umíme

- Pozorování stranických akcí (sjezdy, demonstrace, schůze apod.) a analýza dění, mj. ve srovnávací dlouhodobé perspektivě (od r. 2004 se soustavně zabýváme sledováním stranických sjezdů)

- Uspořádání a vedení rozhovorů a focus groups se členy nebo s elitou daného stranického subjektu

- Analýza stranického politického a volebního marketingu, aťuž specifické strany (zejména srovnávání vývoje v dlouhodobějším kontextu), nebo ve srovnávací perspektivě (zejména se zaměřením na zdroje inspirace)

- Analýza ideologického a programatického vývoje strany (např. schopnost dané strany vstřebat nové aspekty, nebo vývoj směřování strany v dlouhodobějším kontextu)

- Analýza stranické organizace (efektivita, demokratičnost apod.)

- Důraz je kladen mj. na mezinárodní kontext (např. spolupráce se spřátelenými subjekty v zahraničí)

Řešené projekty

- Poradenství–výzkum: analýza liberálního milieu v ČR pro Alianci liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), resp. pro Liberálně demokratickou parlamentní skupinu (ELDR), ve spolupráci s dalšími pracovišti napříč střední a východní Evropou pod záštitou Bruselské svobodné univerzity. Veřejná část analýzy vyšla knižně.

Největší dosažené úspěchy

- Výzkum expertních kapacit českých politických stran (GAČR, 2013–2015)

- Vystoupení na mezinárodních konferencích, zejména světový kongres IPSA, světový kongres ISA, generální konference ECPR a další (včetně ČSPV)

- Spolupráce v rámci pracovní skupiny Members and Activists of Political Parties (MAPP). Publikace: Novotný, V., Polášek, M., Perottino, M. (2012) Mezi masovou a kartelovou stranou – Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000– 2010. Praha: SLON

- Dílčí zprávy, resp. analýzy vycházející v českých a zahraničních časopisech (včetně IF)

- Kapitoly v zahraničních monografiích (např. Palgrave Handbook of Social Democracy, 2014)

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK

Web: www.fsv.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám