Skupina pro analýzu veřejných politik

# Veřejné finance, reforma veřejných financí, reforma výdajových rámců, deficit veřejných rozpočtů, státní rozpočet

# Fiskální instituce, podpora stavebního spoření, deficit a veřejný dluh

# DPH, změna sazeb DPH, životní náklady domácností, sjednocení sazeb DPH

# Životní úroveň domácností, daňové změny, veřejné rozpočty, domácnosti

# Finanční výkonnost penzijních fondů, penzijní fondy, poplatky penzijních fondů, penzijní dluh

# Důchodové systémy v Evropě, evropská krize, měnová integrace, dluh veřejných financí

# Rozpočtové instituce, rozpočty krajů

# Počet vězňů, platy českých učitelů, platy učitelů, finanční spolupráce

# Aktivní hospodářská politika, makroekonomický vývoj, důchodový systém

# Veřejné zakázky, růst cen, penzijní připojištění, dopad rozvodu na příjmy v důchodu

# Zdanění zaměstnanců, zdanění podnikatelů, daň z příjmu, daňové sazby

# Sleva na dani na dítě, zaměstnanost žen věk odchodu do důchodu, postavení žen s malými dětmi na trhu práce, vliv mateřství na výši starobního důchodu

# Zdanění vysokopříjmových osob, daňově dávkový systém, příjmová nerovnost

# Soukromé výdaje firem na VaV, transfer znalostí do praxe

Co nabízíme

UK CERGE, v rámci společného pracoviště CERGE-EI (společné pracoviště UK a NHÚ AV ČR, v. v. i.), v úzké spolupráci s IDEA, nezávislým akademicky založeným myšlenkovým centrem při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i., se zaměřuje na vyhodnocování dopadů a vlastní návrhy veřejných politik. Jeho doporučení vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii.


- Dopady daní a sociálních dávek

- Analýzy penzijních systémů a ekonomického chování české populace v mezinárodním srovnání

- Makroekonomické predikce

- Předvídání vzdělanostních potřeb trhu práce

- Spotřební chování jednotlivců a rodin

- Ekonomické aspekty vstupu ČR do eurozóny

- Ekonomie školství a vzdělanost

- Veřejné zakázky

- Analýzy zaměstnanosti a trhu práce včetně témat migrace a chudoby

- Daňově-dávkový simulační systém České republiky

- Model předvídání vzdělanostních potřeb trhu práce pro ČR

- Model pro předvídání nezaměstnanosti v ČR

- Model spotřeby domácností

- Makroekonomický model ČR s možností rozšíření pro další země střední Evropy

Co umíme

- Detailní kvantitativní analýzy s využitím moderních analytických metod založené na rozsáhlých databázích resp. vzorcích dat (firmy, jednotlivci, rodiny, školy apod.), zpravidla národně reprezentativních. Například analýzy vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik, především v oblasti hospodářských politik, ale také v oblasti vzdělávání, politiky zaměstnanosti, politiky VaV, veřejných zakázek apod.

- Analýzy vycházející z moderních ekonomických teorií založené na faktech, datech zpracovaných moderními ekonometrickými metodami, nezávislé interpretaci výsledků

- Odborné poradenství v oblastech: trh práce, ekonomie školství, veřejný sektor a veřejné finance, financování vědy a výzkumu, penzijní reforma, stárnutí populace, mezinárodní obchod, mezinárodní finance, euro, ekonomie trhu s realitami, ekonomický růst a rozvoj, experimentální a behaviorální ekonomie, makropredikce, ekonomie firmy, právo a zločin, daňová reforma

Projekty

- TAČR TD010033 Model pro empirické hodnocení a predikce dopadu daňových změn

- TAČR TB02MPSV017 Analýza ekonomických důsledků rozvodu pro oba manžele

- TAČR TD020099 Empirické modely manipulace s veřejnými zakázkami: Evidence z České republiky

- TAČR TD020188 Návrh metodik kvantitativní empirické identifikace sociálně slabších demografických skupin a analýzy existujících interakcí s daňově dávkovými a dalšími nástroji sociální politiky státu

- TAČR TD020249 Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum a vývoj ve firmách

- TAČR TD020251 Model predikující vývoj počtu vězňů

- Mezinárodní projekt EUROMOD

Partneři

- Ministerstvo financí ČR

- Generální finanční ředitelství

- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

- Nejvyšší kontrolní úřad

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

- Vězeňská služba ČR (Ministerstvo spravedlnosti)

- Center for Global Development

- European Expert Network on Economics of Education (EENEE)

- ERAWATCH

- European Employment Observatory (EEO)

- Financial Secrecy Index (FSI)

- Institute for Management Development (IMD)

- Bisnode

- Trexima

- Asociace penzijních společností

- EDUin (NGO) a řada dalších

Výstupy

- Dušek, Libor; Kalíšková, Klára; Münich, Daniel. Model TAXBEN pro hodnocení dopadu daňových změn. 2013.

- Dušek, Libor; Kalíšková, Klára; Münich, Daniel. Software pro empirické využití metodiky TAXBEN. 2013.

- Janský, Petr. Model pro hodnocení dopadu změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice s využitím modelu QUAIDS. 2013.

- Kalíšková, Klára; Münich, Daniel; Pavel, Jan. EUROMOD Country Report: Czech Republic (CZ) 2009–2014.

- Kalíšková, Klára; Münich, Daniel; Pavel, Jan. EUROMOD Country Report: Czech Republic (CZ) 2007–2012.

- Další studie k dispozici na idea.cerge-ei.cz/publikace

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

prof. Jan Švejnar, Ph.D.

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

Cerge UK

Web: www.cerge-ei.cz



Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám