Pragonomics: Ekonomie pro hodnocení dopadů veřejných politik a lepší vládnutí

# Ekonomie

# Hodnocení dopadů, veřejné politiky

# Lepší vládnutí, daně, důchody, veřejné zakázky

Co nabízíme

Obecně jsme schopni zpracovat analýzy či studie zodpovídající důležité otázky, pokud jsou pro ně k dispozici relevantní data. Příkladem mohou být:


- Analýzy a hodnocení dopadů veřejných politik, návrhy na jejich zlepšení

- Analýzy v oblasti daňové nebo důchodové politiky

- Analýzy v oblasti hodnocení veřejných zakázek

Co umíme

- Zodpovězení důležitých otázek pomocí moderních kvantitativních metod na základě nejlepších dat

- Kvalitativní a kvantitativní analýza veřejných politik a jejich návrhů

- Hodnocení dopadů veřejných politik na domácnosti, firmy a různá odvětví ekonomiky

- Analýza dat z různých zdrojů a oblastí: mezinárodní obchod a finance, firemní finance, rozmanité charakteristiky zemí, veřejné zakázky, evropské fondy, veřejné finance

Nejvýznamnější publikace (hlavní autor Petr Janský)

- The Financial Secrecy Index: shedding new light on the geography of secrecy (2015), s Alexem Cobhamem a Markusem Meinzerem. Economic Geography.

- Updating the Rich Countries‘ Commitment to Development Index: How They Help Poorer Ones through Curbing Illicit Financial Flows (2015). Social Indicators Research.

- International profit shifting out of developing countries and the role of tax havens (2015), s Alexem Pratsem. Development Policy Review.

- Inflation Differentials among Czech Households (forthcoming in 2016), s Pavlem Haitem. Prague Economic Papers.

- The Impact of Fat Tax: Progressive in Health, but Regressive in Income? (forthcoming in 2016), s Tatianou Chudou. Prague Economic Papers.

- Consumer Demand System Estimation and Value Added Tax Reforms in the Czech Republic (2014). Czech Journal of Economics and Finance.

Praktické výstupy

- Úvod k rámci strategie konkurenceschopnosti (2011), s Alešem Michlem a Michalem Mejstříkem in: Mejstřík et al., 2011: Rámec strategie konkurenceschopnosti, Polygrafie ÚVČR.

- Zkvalitňování charakteristik podnikání (2011), s Michalem Mejstříkem, in: Mejstřík et al., 2011: Rámec strategie konkurenceschopnosti, Polygrafie ÚVČR.

- Illicit Financial Flows and the 2013 Commitment to Development Index (2013). Center for Global Development, Policy Paper.

- Multinational corporations and the profit-sharing lure of tax havens (2013), s Alexem Pratsem. Christian Aid, Occasional Paper.

- Míra finančního tajemství zůstává stále vysoká (2013). Infolist, Glopolis.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

Petr Janský, Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK

Web: www.fsv.cuni.czPoslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám