Deutsch security square

# Deutsch

# Bezpečnost, kritická bezpečnostní studia

# Sociologie bezpečnosti, sociologie technologie

# Malé státy

Co nabízíme

Členové týmu jsou schopni nabídnout analýzy, konzultace a poradenství v oblastech jejich výzkumného zájmu, především pak v následujících:


- Společenskovědní aspekty vývoje technologií

- Tvorba scénářů (např. bezpečnostní scénáře)

- Policy analýzy a poradenství v oblastech akademického výzkumu pro veřejné i soukromé subjekty

- Zpracovávání analýz na základě utajovaných informací (do stupně T)


Uvítáme spolupráci s partnery ze soukromého i veřejného sektoru, kteří mohou využít naše služby, např.:


- Firmy pohybující se v oblasti energetiky, finančnictví a dalších

- Resortní ministerstva (vnitra, zahraničních věcí, obrany)

- Armáda a další součásti bezpečnostního aparátu

Co umíme

- Výzkumný tým sdružuje akademiky se zázemím v různých disciplínách od mezinárodních vztahů a politologie přes právo po bezpečností studia.

- Vytváříme analýzy současných politik, které se týkají problematiky bezpečnosti a globální bezpečnosti.

- Monitorujeme problematiku radikálních skupin a terorismu.

- Známe mechanismy pro řešení konfliktů.

- Udržujeme přehled o světovém dění na poli strategických studií a bezpečnosti technologií (včetně sociálních sítí apod.).

Výzkumné zaměření a poslání

Deutsch Security Square je výzkumné centrum zaměřené na problematiku bezpečnosti, které navazuje na myšlenkovou tradici amerického politologa pražského původu Karla Deutsche. Jeho cílem je transparentní, kolektivní a transdiciplinární výzkum v následujících oblastech:


- Kritická bezpečnost

- Bezpečnost a technologie

- Sociologie bezpečnosti

- Strategická studia

- Řešení a transformace konfliktů

- Bezpečnost malého státu

- Radikalizace a terorismus

Členové centra v současnosti

- Vedou či spolupracují na řešení projektu TAČR Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí (prozatím zkompletována jedna výzkumná zpráva ve stupni vyhrazeno).

- Poskytují pravidelné konzultace MZV ČR.

- Úzce spolupracují s Technologickou platformou energetické bezpečnosti (TPEB).


Centrum kromě toho připravuje další veřejně financované projekty ve spolupráci s VUT v Brně, katedrou geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci a Orientálním ústavem AV ČR.

Publikace

- SMETANA, Michal and Ondrej DITRYCH. The More the Merrier: Time for a Multilateral Turn in Nuclear Disarmament. Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 71, No. 3, pp. 30–37 (2015).

- BURES, Oldrich. Ten Years of EU’s Fight against Terrorist Financing: A Critical Assessment. Intelligence and National Security, Vol. 30, No. 2–3, pp. 207–233 (2015).

- DITRYCH, Ondrej. Tracing the Discourse of Terrorism: Genealogy, Identity and State. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.

- SCHMIDT, Nikola. Critical Comments on Current Research Agenda in Cyber Security. Obrana a strategie, Vol. 14, No. 1, pp. 29–38 (2014).

- STRITECKY, Vit. From Developmentalism to Mobilisation: The Case of the Georgian Violent Transition. Praha: Karolinum, Charles University Press, v tisku.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK

Web: www.fsv.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám