Lokálnípolitika.cz

# Komunální politika, komunální volby

# Přímá volba starostů

# Slučování obcí, meziobecní spolupráce

# Financování obcí, malé obce

Co nabízíme

- Transfer znalosti reforem, zkušeností, modelů, řešení z evropských zemí

- Vytváření podkladů a řešení pro komunální legislativu

- Poradenství v rámci našeho výzkumného zaměření

- Zpracování výzkumů a studií na různá témata z politologického výzkumu komunální úrovně, (např. otázky spojené se slučováním obcí a meziobecní spoluprací, politickými aspekty financování obcí – finanční autonomií, problematikou zadlužených obcí)

- Analýzy místního politického a stranického systému

- Spolupráci při zadávání témat závěrečných prací a studentské stáže

- Dále na přání zorganizujeme workshopy nebo přednášky na vybraná témata. V neposlední řadě pak můžeme nabídnout zprostředkování kontaktu s absolventy studijního oboru politologie (především se zaměřením na výzkum lokální politiky ) např. formou propagace mezi studenty.

Co umíme

- Orientujeme se ve fungování komunální politiky v České republice a v Evropě.

- Známe podrobně českou i evropskou legislativu, která se týká komunální úrovně státní správy a samosprávy.

- Máme přehled o problémech obcí vyplývajících ze současných institucionálně–politických podmínek jejich fungování a umíme pro ně navrhnout řešení.

- Známe nástroje, které mohou obce využívat v samosprávě a umíme poradit s jejich zefektivněním.

Řešené projekty

- 2006–2008 GAČR č. 407/06P077 „Europeizace české komunální politiky. Analýza evropských legislativních trendů z politologického hlediska“

- 2010–2012 GAČR č. P408/10/0811 „Nástroje slučování fragmentovaných lokálních samospráv. Zkušenosti a praxe evropských zemí a analýza jejich možného využití v České republice“

- 2010 FRVŠ „Inovace kurzu Evropská komunální politika doplněním o problematiku fragmentace obcí a přístupy k jejímu řešení“

- 2014 International Visegrad Found „SPIRAL“

- GAUK 368214 „Finanční aspekty autonomie municipalit v politickém systému České republiky“

- GAUK 126915 „Zhroucené obce v České republice“

- GAUK 274415 „Program, ideologie a činnost etnoregionálních stran na komunální úrovni

Největší dosažené úspěchy

- Aktuální informace o činnosti skupiny jsou dostupné na www. lokalnipolitika.cz.

Publikace

- Kruntorádová, I., Jüptner, P. (2015) Local Government in the Czech Republic. Paris: L’Institut du Monde et du Développement.

- Kruntorádová, I. (2015) Problematické aspekty financování měst a obcí České republiky. Praha: Karolinum.

- Jüptner, P.; Valušová, P.; Kruntorádová, I. (2014). Participation and Elements of Direct Democracy in the Czech Republic: Part I. Public Policy and Administration 13(4).

- Jüptner, P. (2014) (Ed.). Local Governanance between Democracy and Efficiency: V4 Comparative Case Study.

- Novo Mesto: Faculty of Organization Studies, 2014.

- Klimovský, D., Risteska, S., Jüptner, P. (2014). Development and Current State of Local Government Systems in the Selected Post-Communist Countries. Scientific papers of the University of Pardubice Series D XXI(32).

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK

Web: www.fsv.cuni.czPoslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám