Digitální gramotnost a digitální technologie ve vzdělávání

# Digitální gramotnost

# Informatické myšlení

# Edukační robotika

Co nabízíme

Nabídkou je dále konání školení, kurzů, konzultací, přednášek a workshopů pro učitele a jejich žáky a studenty i zainteresovanou veřejnost týkajících se problematiky:


- Základů a rozvoje digitální gramotnosti pedagogických pracovníků

- Didaktiky informatické výchovy a rozvoje informatického myšlení žáků i učitelů

- Specifik a využití interaktivních technologií ve výuce

- Využití mobilních technologií ve vzdělávání

- Zpracování dat v cloudu

- Tvorby a využívání elektronických portfolií

- Edukační robotiky

- 3D zobrazování a tisku

- Informačního a komunikačního prostředí školy

Co umíme

- Výzkum v oblasti vlivu digitálních technologií na proces vyučování a učení

- Využívání edukačního potenciálu digitálních technologií ve školách i v rámci celoživotního vzdělávání

Zaměření

- Problematika zkoumání procesů a tendencí ve vzdělávání v kontextu rozvoje oblasti digitálních technologií a jejich vlivu na vzdělávání v podmínkách informační společnosti

- Problematika informačně technologické, resp. Informaticky zaměřené výchovy a rozvoje digitálních kompetencí žáků

- Problematika přípravy učitelů v oblasti digitálních technologií a rozvoje pedagogických kompetencí učitelů aplikovat tyto prostředky

- Problematika využití digitálních technologií ve školách při výuce a učení, integrace informačně technologické výchovy do vzdělávání

- Podpora informačních, komunikačních, diagnostických a tvůrčích činností učitelů a žáků prostředky digitálních technologií

- Problematika zkoumání elektronické podpory vzdělávání, resp. modelů vzdělávání s podporou virtuálních vzdělávacích systémů a prostředí

Vybrané granty a projekty

- Výzkumný projekt: Výzkum informační výchovy na základních školách v České republice ve spolupráci s MŠMT ČR.

- 2AgePro: Generational Change in the Teaching Profession. 141997-LLP−1−2008−1-FI-GRUNDTVIG-GMP. Koordinator: Uni Oulu.

- Images and Identity: Improving Citizenship Education through Digital Art. 142345–LLP −1−2008−1–UK–COMENIUS–CMP.

- STEPS – Study of the impact of TEchnology on Primary Schools, EACEA−2007−4013.

- eQnet Quality Network for a European Learning Resource Exchange, 502857-LLP−1−2009−1-BECOMENIUS-CNW.

- GA ČR, Informačně technologické kompetence dětí a jejich rozvoj na základních školách, P407/12/1541.

- iTEC Innovative Technologies for an Engaging Classroom, European Commission’s FP7 programme Grant agreement Nº257567.

- GA ČR, Faktory ovlivňující sebehodnocení ICT dovedností studentů středních škol, 17–02993S (ve spolupráci s katedrou pedagogiky).

- GA ČR, Prediktivní modelování studentova výkonu s využitím výukových zdrojů, 18–04150Y (ve spolupráci s ČVÚT).

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Pedagogická fakulta UK

Web: www.pedf.cuni.cz

# Digital literacy

# Computational thinking

# Educational robotics


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám