Vzdělávání seniorů - Hudební místopis České republiky

# Vzdělávání seniorů

# Univerzita třetího věku

# Hudební kultura, česká hudební historie

# Vzdělávání, exkurze

# Osobnostní rozvoj, fyzická aktivita

Co nabízíme

Vzdělávání na Pedagogické fakultě není určeno jen těm, kdo přicházejí ze středních škol, aby získali učitelské vzdělání. Fakulta dnes vychází vstříc dalším věkovým skupinám – zájemcům, pro něž je sebevzdělávání neustálou potřebou. Významnou skupinu představují v tomto ohledu senioři. Ke vstupu na fakultu je zpravidla motivují celoživotní zájmy a záliby, jejichž naplnění nabízejí kurzy Univerzity třetího věku.

Co umíme

- Vzdělávání v oblasti české hudební historie v evropských souvislostech

- Zaměření na historická témata s dosahem do současnosti

- Zásada přiměřenosti s respektem k předchozím typům vzdělání a kvalifikacím účastníků

- Vzdělávání převážně v terénu, v kontaktu s aktuálními místy i s živou hudbou

- Poznávání mezioborových souvislostí vyplývajících ze vzdělávacích témat a z terénu

- Spojení psychické a fyzické aktivity

- Kontakt s národními kulturními hodnotami v evropském kontextu

- Volnočasové aktivity zacílené na osobnostní rozvoj

Tým

Realizační tým představují dvě osoby, vedoucí a realizátor. Vedoucí zodpovídá za cíle, metody a formy výuky a za obsah kurzu v oblasti hudební teorie, dějin hudby, hudebních činností a hudební pedagogiky. Realizátorem je PhDr. Eva Vachudová, Ph.D., zodpovědná za přípravu a management exkurzí, za prezentaci reálií a mezioborových souvislostí včetně nezbytné administrativy. Ve spolupráci s Českou andragogickou společností a s Moskevským státním institutem kultury tým nyní realizuje výzkum v oblasti vzdělávání seniorů a v oblasti ověřování hudebních schopností.

První výstupy

- NEDĚLKA, M. Muzykal’naja geografia češskoj respubliky: universitety tretiego veka. In: Integracia nauki, menedžmenta i obrazovania. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet kul’tury, 2013, s. 66–70. ISBN 978-5-94778-312-4.

- NEDĚLKA, M. Muzykal’noe obrazovanie v unversitete treťjego vozrasta. In: Mežkul’turnoe vzaimodejstzvie v sovremennom muzykal’no-obrazovate’nom prostranstve. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj institut kul’tury, 2017, s. 22–26. ISBN 978-5-94778-471-8.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Pedagogická fakulta UK

Web: www.pedf.cuni.czPoslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám