Identita, kulturní nedorozumění a divadlo utlačovaných

Co nabízíme

- Divadlo utlačovaných

- Odborné poradenství

- Kurzy, semináře a přednášky na témata spojená s identitou, etnicitou, kulturou a kulturními rozdíly, kulturními konflikty

Co umíme

- Zkoumání vztahu společenských změn a školského systému

- Problematika identity, kultury, kulturních konfliktů

Hlavní výzkumné projekty

- Učitelé na vlnách transformace: Sonda do proměn české společnosti po roce 1989. Autorka na základě biografických rozhovorů s učiteli na dvou školách zkoumala to, jaký vliv měly společenské změny na situaci ve školách, jaká dilemata učitelé řešili a jak se ony velké dějiny promítly do vztahů jejich aktérů v jednom malém městě.


- How Teachers Cope with Social and Educational Transformation: Kvalitativní výzkum o tom, jak se učitelům na středních školách daří se zaváděním multikulturní výchovy. Práci učitelů na třech vybraných středních školách sledovala autorka po dobu dvou let.


- Jaké to je být aktivní a ještě navíc žena: Výzkum postavený na biografických rozhovorech s ženami, které byly aktivní před rokem 1989 především v kruzích okolo Charty 77.

Hlavní pedagogické projekty

- www.czechkid.cz: Jedná se o portál pro multikulturní výchovu pro děti ve věku 10–14 let a jejich učitele, který obsahuje cca 60 dialogů deseti dětských postav a cca 400 info stran pro pedagogy na témata propojená s oblastí multikulturní výchovy.

- Divadlo utlačovaných: Každoročně pracuje Dana Moree s 1–2 novými skupinami, které připravují divadelní představení inspirované vlastními zkušenostmi s tématem útlaku.

- Kurzy, semináře a přednášky: Na témata spojená s identitou, etnicitou, kulturou a kulturními rozdíly, kulturními konflikty. V posledních letech např. pro několik škol na Praze 12, neziskové organizace i státní správu.

Mgr. Dana Moree, Dr.

Vystudovala obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále pak obor Obecná antropologie na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2004 pracuje na FHS UK, v roce 2008 ukončila doktorské studium na Univerzitě humanistiky v Utrechtu. Je editorkou portálu pro multikulturní výchovu www.czechkid.cz. Co se výzkumných aktivit týče, zaměřuje se na oblast propojení společenských

změn a školského systému – např. v publikacích How Teachers Cope with Social and Educational Transformation nebo Učitelé na vlnách transformace. Kromě akademické činnosti se věnuje již více než deset let kurzům a seminářům v oblasti identity, kultury, práce s kulturními konflikty. Divadlu utlačovaných se věnuje poslední dva roky jak na půdě FHS UK, tak i ve spolupráci s dalšími organizacemi. Jedná se o metodu vhodnou všude tam, kde se nějaká skupina snaží prozkoumat určitý typ útlaku ve společnosti. Na základě vlastních zkušeností členů skupiny se vytvoří krátké divadelní představení, které se pak hraje před diváky. Ti mohou do hry vstupovat a společně s herci hledat řešení vzniklých situací. Spolu s kolegyní Lízou Urbanovou se Dana Moree podílela v posledních třech letech na vzniku her Perfektní dovolená, Šťastné a veselé, Modrá je dobrá a Americký sen. V současné době se podílí na několika projektech, které propojují romské a neromské účastníky divadla utlačovaných. Hry s aktivní účastí diváků se hrají zpravidla v Rock Cafe, ale i v jiných prostorách (např. DOX).

Co se výzkumu týče, pracuje Dana Moree především kvalitativními metodami, zaměřuje se na biografické rozhovory a narativní výzkum. Divadlo utlačovaných propojuje s akčním výzkumem a tzv. art-based research.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

Mgr. Dana Moree, Dr.

Fakulta humanitních studií UK

Web: www.fhs.cuni.czPoslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám