Jste vrcholový, rekreační nebo začínající sportovec?

Co nabízíme

- V rámci našich služeb nabízíme komplexní diagnostiku pohybového systému pro efektivní řízení tréninku. Součástí testování je funkční hodnocení kondiční připravenosti na základě stavu svalového aparátu, ‚úrovně silových předpokladů, 2D i 3D analýzy pohybových činností a hodnocení funkčního stavu pohybového aparátu (diagnostika a prevence funkčních poruch).


- Analýza tělesného složení

- Hodnocení posturální stability

- Hodnocení explozivní síly

- Hodnocení izokinetické síly

- Hodnocení funkční zátěžové diagnostiky (spiroergometrie)

- Analýza pohybových činností 2D a 3D

- Kineziologický rozbor (svalová zkrácení/oslabení, flexibilita)

- Klienty pracoviště jsou nejenom sportovci a trenéři, ale i jedinci bez pravidelného pohybového tréninku, kteří chtějí stanovit a ověřit svou pohybovou připravenost

- Pracoviště realizuje své služby také u specifických skupin, populace (senioři, zdravotně oslabení jedinci)


Co umíme

- Objektivizace a determinace lidského pohybu a lidské motoriky

- Diagnostika trénovanosti a sportovního výkonu

- Problematika pohybové motoriky člověka z pohledu kinantropologických aspektů

- Výzkum motorického projevu člověka (vnější projev) a vnitřní odezvy lidského organizmu (vnitřní příčiny) v širokém spektru sportovních činností (výkonnostně orientovaná pohybová zdatnost) a zdravotně preventivních aspektů (zdravotně orientovaná pohybová zdatnost)

- Hodnocení stavu trénovanosti jako důsledku aplikovaných pohybových aktivit

- Posuzování tělesného složení

- Hodnocení aerobních i anaerobních předpokladů

- Hodnocení pohybového režimu

- Zpracování a návrhy intervenčních pohybových programůPartneři pracoviště stávající a potenciální

- Sportovní svazy (fotbal, lyžování, tenis, volejbal, triatlon, atletika, bojové sporty atd.)

- Sportovní kluby (Sparta Praha, Slavia Praha, Liberec, Golfová Akademie Skopový, atd.)

- Školy a státní organizace

- Firmy (EXXON Mobile atd.)

- Rekreační sportovci


Charakteristika pracoviště

Laboratoř sportovní motoriky je profesionální badatelské pracoviště, které má vysoký podíl na výuce v pregraduálním i doktorském studiu a je řešitelem významných grantových úkolů jak s tuzemskou, tak i mezinárodní působností. Významnou součástí činnosti pracoviště je vědecký servis vrcholovým i rekreačním sportovcům v oblasti návrhu a řízení pohybového tréninku.


Příklady výstupů

Výzkumné zprávy, vědecké a odborné články, individuální protokoly s doporučením pro trénink.


Členové týmu

- doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

- doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.

- Mgr. David Bujnovský

- prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

- Mgr. Michal Dragijský

- Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

- Mgr. Mikuláš Hank

- PaedDr. Josef Horčic, Ph.D.

- PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.

- Mgr. Jana Ižovská

- Mgr. Tino Janikov

- Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA

- PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.

- Mgr. Jitka Marenčáková

- PaedDr. Lucia Malá, Ph.D.

- PaedDr. Tomáš Malý, Ph.D.

- Mgr. Miroslav Semerád


Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště:

doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova

Web: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1.html


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám