Centrum pohybových aktivit

Co nabízíme

- Hodnocení zdatnosti v laboratoři i v terénu

- Stanovení tréninkových intenzit pro ovlivnění zdatnosti a redukci hmotnosti

- Návrhy individuálních tréninkových programů pro ovlivnění zdatnosti, nadváhy nebo obezity

- Hodnocení nadváhy a obezity

- Stanovení bazálního metabolismu a příjmu energie

- Hodnocení tělesného složení

- Identifikace pohybového talentu


Co umíme

- Analýzy funkčních a motorických předpokladů zdatnosti a výkonnosti

- Hodnocení nadváhy a obezity

- Diagnostiku aerobních a anaerobních předpokladů pohybových výkonů

- Hodnocení zdatnosti u různých skupin populace i pacientů

-Návrhy individuálních režimových opatření pro ovlivnění nadváhy a zdatnosti


Potenciální partneři

- Zdravotnická zařízení

- Sportovní kluby

- Občanská sdružení

- Sportující veřejnost


Charakteristika pracoviště

- Laboratoř sportovní motoriky UK FTVS se dlouhodobě zabývá identifikací vztahů mezi zdravím a pohybovou aktivitou. Soustřeďuje se na rozvoj a využití metod charakterizujících adaptací na tělesné zatížení a na vývoj postupů, které s využitím pohybových intervencí ovlivňují stav jedince.

- Výzkumná a poradenská činnost je zaměřena především na stanovení morfologických a funkčních předpokladů lidského pohybu a na objektivizaci reakce organismu na pohybové zatížení. Rozvíjíme metody hodnocení morfologických a funkčních

předpokladů jak v terénu, tak i v laboratoři spolu s návrhy režimových opatření jak u osob bez pravidelného pohybového zatížení, tak i trénovaných a u vybraných skupin pacientů. Tyto aktivity realizujeme v širokém věkovém spektru od dětí až po seniory.


Příklady výstupů

- Smluvní výzkum pro sportovní kluby a sportovní centra

- Smluvní výzkum pro klinická pracoviště

- Funkční zátěžová diagnostika pro pohybově aktivní veřejnost

- Hodnocení předpokladů pro pracovní výkonnost u ZZS i armádu ČR


Členové týmu

- prof. Ing. Václav Bunc, CSc. – vedoucí týmu

- doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.

- MUDr. Marie Skalská

- MUDr. Ing. Tomáš Větrovský

- Mgr. Miroslav Semerád, Ph.D.

- PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

- PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.


Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště:

prof.Ing. Václav Bunc, CSc.

Katedra tělesné výchovy a sportu

Web: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1.html

Poslední změna: 11. říjen 2019 18:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám