Biomedicínská laboratoř

Co nabízíme

- Laboratorní a terénní funkční zátěžovou diagnostiku (aerobní a anaerobní zátěžové testy)

- Vyšetření reaktivity, svalové síly a plicních funkcí, biochemické analýzy

- Stanovení laktátového anaerobního prahu

- Vyšetření pohybového systému

- Měření bazálního (event. klidového) metabolismu

- Testování zdatnosti a výkonnosti handicapovaných

- Analýzu tělesného složení, výživové poradenství

- Pořádání kursů celoživotního vzdělávání (Nutriční poradenství v praxi, Výživa a výživové poradenství)


Co umíme

- Analýzy biologických předpokladů zdatnosti a výkonnosti

- Objektivní diagnostiku aerobních a anaerobních předpokladů sportovních výkonů

- Testování zdatnosti a výkonnosti u různých skupin populace

- Odborné výživové poradenství na základě individuální laboratorní diagnostiky


Příklady výstupů

- Smluvní výzkum pro extraligové kluby ledního hokeje, fotbalové kluby, vrcholové tenisty a tenistky, kanoisty, judisty, zápasníky MMA, taekwondo WTF

- Smluvní výzkum pro Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT, pro ASC Dukla

- Smluvní výzkum pro jednotlivce a týmy reprezentace ČR

- Patent – průmyslový vzor 2012–25523 „Diagnostické zařízení pro hodnocení a zdokonalování motorických dovedností“ (č. 23656-UV)

- Kondiční zátěžová diagnostika a výživové poradenství pro sportující veřejnost (rekreačně a výkonnostně sportující jednotlivci)

- Pořádání kursů celoživotního vzdělávání (Nutriční poradenství v praxi, Výživa a výživové poradenství)


Členové týmu

- doc. MUDr. Jan Heller, CSc. – vedoucí laboratoře, zátěžová fyziologie

- Ing. Pavel Vodička – výzkumný a vývojový pracovník

- PhDr. Klára Coufalová, Ph.D. – výživa a dietologie, tělesné složení

- Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. – výživoví poradenství a klinická výživa

- Lenka Zahálková – sekretariát, biochemické analýzy


Potenciální partneři

- Sportovní svazy a sportovní kluby

- Sportovní organizace

- Sportující veřejnost


Charakteristika pracoviště

- Biomedicínská laboratoř FTVS UK se dlouhodobě zabývá výzkumem vztahů mezi zdravím a pohybovou aktivitou či sportem, soustředí se zejména na rozvoj a ověřování biomedicínských technologií a metodik, které poskytují informace o reakcích a projevech adaptací na tělesné zatížení.

- Výzkumná a poradenská činnost je zaměřena především na morfologicko-funkční, metabolické a kineziologické determinanty pohybu a pohybových činností, dále pak na objektivizaci odezvy organismu na pohyb a pohybové zatížení. Snažíme se rozvíjet a ověřovat spektrum metod funkční a biochemické laboratorní i terénní zátěžové diagnostiky, zabýváme se výzkumem i poradenstvím v oblasti sportovní a klinické výživy, studujeme a ověřujeme metody stanovení tělesného složení i další antropometrické a kineziologické postupy, s cílem diagnostikovat a pozitivně ovlivňovat hraniční stavy zdraví a nemoci, související s fyziologií a patofyziologií tělesné zátěže.


Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště:

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Web: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1.html
Poslední změna: 11. říjen 2019 18:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám