Duchovní dějiny Prahy

Co nabízíme

- Zajišťování přednášek a seminářů

- Individuální konzultace a poradenství

- Odborné analýzy a posudky

- Organizace mezinárodních konferencí

- Pořádání panelových diskusí

- Překlady a tlumočnictví

- Vystoupení v médiích.Nabízíme spolupráci zejména:

- Cestovním agenturám

- Asociaci průvodců i jednotlivcům

- Ministerstvům a velvyslanectvím

- Organizacím se zaměstnanci z Izraele

- Médiím a nakladatelstvím

- Krajům, městům a školám.

Co umíme

- Židovské hřbitovy a jejich symbolika

- Bohoslužby a architektura pražských synagog

- Hudba v pražských synagogách

- Život a působení rabiho Löwa

- Praha a židovská mystika

- Josefov a někdejší židovské město

- Významní židovští podnikatelé a spisovatelé

- Osudy židovského obyvatelstva v době II. světové války

- Život a učení mistra Jana Husa

- Osobnost a dílo Jeronýma Pražského

- Praha za husitských válek

- Praha císaře a krále Karla IV.

- Vznik a vývoj Univerzity Karlovy

- Náboženské zápasy za Rudolfa II.

Poslání

Díky svému multidisciplinárnímu zaměření nabízí Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy přednášky zaměřené na historii a specifika hlavního města České republiky především v ohledu duchovním.

Oddělení judaistiky

Jako součást Katedry biblistiky a judaistiky se oddělení judaistiky zaměřuje na duchovní život židovského národa minulosti i současnosti. Vedle vědecké činnosti vyvíjí oddělení judaistiky také činnost popularizační, kterou představují např. přednášky v rámci celoživotního vzdělávání a dokumentární cyklus o židovských

hřbitovech Hádanky domů života s asolventkou oboru judaistika Mgr. Petrou Vladařovou.


Lektoři:

Mgr. David Biernot, Th.D.

ThDr. Ivan Kohout, Th.D.

Mgr. Kamila Kohoutová

Mgr. Petra Vladařová

Katedra historické teologie a církevních dějin

Katedra provádí pedagogickou i vědeckou činnost v oblasti dějin církve od nejstarších křesťanských sborů po současný diverzifikovaný stav církví a denominací. Pracovníci katedry se podílejí na řadě výzkumných projektů, které zahrnují širokou škálu oblastí církevních dějin a na šíření výsledků výzkumu veřejnosti formou

popularizačních přednášek, populárně-vědeckých publikací, televizních pořadů a dokumentárních filmů. Z posledních let lze připomenout

dokumentární díla Druhý život Mistra Jana Husa, Mistr a kazatel nebo Sedm pečetí Karla IV. jimiž provázel ThDr. Pavel Helan, Th.D.


Lektoři:

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr. h. c.

ThDr. Pavel Helan, Th.D.

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

Mgr. Marek Vinklát, Ph.D.

Husitská teologická fakulta UK

Web: www.htf.cuni.czPoslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám