Katedra religionistiky


Co nabízíme

- Zajišťování přednášek a seminářů

- Individuální konzultace a poradenství

- Odborné analýzy a posudky

- Moderování mezináboženského dialogu

- Organizace mezinárodních konferencí

- Pořádání panelových diskusí

- Vystoupení v médiích

Nabízíme spolupráci zejména:

- Bezpečnostním sborům

- Ministerstvům a velvyslanectvím

- Organizacím se zaměstnanci z Blízkého východu a Asie

- Metodikům prevence, psychologům a psychoterapeutům

- Médiím a nakladatelstvím

- Krajům, městům a školám

Co umíme

- Vztah náboženství a násilí

- Nová náboženská hnutí

- Nebezpečné kulty a sekty

- Postmoderní spiritualita a New Age

- Náboženství v současné české společnosti

- Psychologie náboženství

- Mezináboženské vztahy a soužití

- Dějiny a současné podoby islámu

- Problematika Blízkého východu

- Náboženské menšiny u nás i ve světě

- Náboženství a kultura Jižní a Jihovýchodní Asie

Spolupráce a zkušenosti

Katedra religionistiky spolupracuje s dalšími pracovišti Univerzity Karlovy a také s Akademií věd České Republiky. Pracovníci katedry vystupují v médiích a jsou zváni do panelových diskusí na příslušná témata. Katedra zajišťovala přednáškové cykly o islámu, náboženství, násilí a terorismu pro:


- Armádu České republiky

- Ministerstvo vnitra

- Policii České republiky

- Správu uprchlických zařízení

Projekty a výzkumné záměry

Členové katedry se podíleli např. na následujících projektech a výzkumných záměrech:


- Vývoj, transformace a diferenciace náboženství v Česku v kontextu globálních a evropských proměn

- Milenialismus v monoteistických náboženstvích: jeho původ, současné podoby a společenská relevance

- Přínos W. C. Smithe pro teorii a praxi dialogu monoteistických náboženství v České republice

- Církve v českých zemích a otázka nacionalismu – historické problémy, jejich překonávání a výhled k mnohonárodnostní a multikulturní evropské společnosti

- Kulturní obrat v religionistice

Vybrané publikace

- VOJTÍŠEK, Zdeněk. Nová náboženství a násilí. Praha: Karolinum, 2017.

- GEBELT, Jiří (ed). Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě. Praha: Vyšehrad, 2017.

- NEŠPOR, R. Zdeněk – VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha: Karolinum, 2016.

- KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2015.

- VOJTÍŠEK, Zdeněk. Apokalypsa, nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti. Praha: Dingir, 2014.

- DUŠEK, Pavel, MOTL, Jiří, VOJTÍŠEK, Zdeněk, Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2012.

- ŘÍČAN, Pavel. Psychologie náboženství a spirituality. Praha: Portál, 2007.

- VOJTÍŠEK, Zdeněk. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. Brno: L. Marek, 2005.

- KROPÁČEK, Luboš. Islám a Západ: historická paměť a současná krize. Praha: Vyšehrad, 2002.

- OBUCHOVÁ, Ľubica. Číňané 21. století. Dějiny – tradice – obchod. Praha: Academie, 1999.

- KROPÁČEK, Luboš. Blízký východ na přelomu tisíciletí: dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy. Praha: Vyšehrad, 1999.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

Husitská teologická fakulta UK

Web: www.htf.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám