Studia nových médií

# Nová média

# Marketingová strategie, komunikační strategie, brandbuilding

# Průzkum trhu, průzkum spokojenosti

# Sociální sítě, sociální média, on-line média

# Social Network Analysis, analýza sociálních sítí, marketing v sociálních sítích

# Výuková herní simulace, nositelná elektronika, wearables

# Informační technologie, optimalizace procesů, data mining, digitální technologie

# Uživatelské rozhraní, uživatelské testování, interakční design

Co nabízíme

- Školení a koučink zaměstnanců pro potřeby prezentace společnosti v nových médiích

- Tvorbu analýz, návrhů marketingových a komunikačních strategií včetně spolupráce při jejich realizaci

- Analýzy tržních trendů v zájmových segmentech trhu

- Průzkumy trhu, zákaznické a zaměstnanecké spokojenosti

- Vývoj prototypu, nového produktu (software, aplikace, databáze)

- Zpracování podkladových materiálů i kompletních odborných studií

- Odborné konzultace a školení k realizaci výzkumu v oblasti nových médií

- Přípravu metodologických doporučení

- Supervizi projektů

- Zpracování oponentur a recenzních posudků

Co umíme

Analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících

oblastech:


- Sociální sítě, sociální média a on-line média

- Analýza sociálních sítí (Social Network Analysis)

- Marketing v sociálních sítích (komunikační strategie, prezentace společnosti, brandbuilding)

- Vývoj výukových herních simulací

- Nositelná elektronika (wearables)

- Informační technologie a optimalizace procesů

- Data mining firemních dat

- Výzkum definované cílové skupiny (klientů, určité věkové skupiny apod.)

- Bezpečnostní prostředí firmy ve vztahu k interním / externím procesům

Výzkumné zaměření a poslání

- Středem našeho zájmu jsou nová média. Věnujeme se digitálním technologiím, práci s daty a informacemi, analýze sociálních sítí, marketingu v sociálních médiích či vývoji výukových herních simulací.

- Zajímá nás problematika uživatelských rozhraní a mobilních aplikací od jejich návrhu přes přístupnost až po uživatelské testování. V rámci výzkumu používáme principy interakčního designu a designu zaměřeného na uživatele.

- Jsme otevřeni spolupráci s partnery z různých odvětví, ať už ve výzkumné, či komerční sféře. Spolupracujeme s paměťovými a vzdělávacími institucemi (knihovny, muzea, univerzity), neziskovými i soukromými organizacemi (firmy, média).

- Ve výzkumných projektech, aplikovaném výzkumu a praxi obecně se dokážeme uplatnit například poskytováním konzultací či zapojením do některých klíčových fází projektu.

Publikace

- Knižní řada Studia nových médií. Vydává nakladatelství Karolinum od roku 2015.

- Brejcha, J. Cross-cultural human-computer interaction and user experience design: a semiotic perspective. Taylor & Francis, Boca Raton 2015.

- Luhmann, N. Realita masmédií. Academia, Praha 2014. Významné dílo z oblasti teorie médií přeložila z německého originálu Katrin Vodrážková.

- Brom, C., Buchtová, M., Šisler, V. a kol. Flow, Social Interaction Anxiety and Salivary Cortisol Responses in Serious Games: a Quasi-Experimental Study. Computers & Education, 2014.

- Buchtová, M. a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ. Generation Europe, Praha 2011.

- Členství v redakční radě recenzovaného časopisu Cyber Orient: Online Journal of the Virtual Middle East.

Významné řešené projekty

- Využití mezinárodních zkušeností s business ontologiemi pro návrh a vývoj platformy propojení nezaměstnaných s poskytovateli přímých nabídek práce prostřednictvím hyperlokálních služeb (ESF/OPLZZ; 2012–2014)

- Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století (MK ČR – NAKI; 2011–2014)

- Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu (ESF/OPVK/MŠMT; 2009–2011)

Největší dosažené úspěchy

- Games Learning Society Showcase 2015. První cena v prestižní soutěži pro výukovou simulaci Československo 38–89: Atentát.

- Evropa 2045. První česká výuková hra pro žáky a studenty středních škol, simulace vývoje Evropy v několika dalších desetiletích.

- Geolokační hra Veltrusy: Ostrov pokladů. První česká vzdělávací geolokační hra navržená speciálně pro lokalitu zámeckého parku Veltrusy; vychází z konceptu m-learning a location based gaming (známému zejména díky geocachingu).

- Dáme práci. On-line aplikace propojující zájemce o práci a zaměstnavatele určená především pro ohrožené skupiny na trhu práce (absolventi, matky a otcové po rodičovské dovolené, lidé starší 50 let).

- Rullus. Software, který slouží ke statistickým analýzám česky psaných textů a pro měření čitelnosti česky psaných textů.

- Corpus Viewer. Aplikace ukazující možnosti jazyka R pro analýzu textových korpusů (byla vytvořena např. pro výpočet n-gramů).

- New Media Inspiration. Konference pořádaná od roku 2012 ve spolupráci s TUESDAY Business Network, z. s.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

Mgr. Jakub Fiala

Filozofická fakulta UK

Web: www.ff.cuni.czPoslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám