Mediální výchova

# Mediální výchova

# Mediální gramotnost

# Mediální vzdělávání

Co nabízíme

- Poskytování mediálního vzdělávání pro různé skupiny obyvatel (školení či kurzy pro učitele, rodiče, seniory, další pedagogické pracovníky atd.).

- Poskytování poradenství v oblasti rozvoje mediální gramotnosti pro školy i veřejnost (např. poradenství pedagogickým pracovníkům ohledně vhodných aktivit v oblasti mediální výchovy).

- Tvorbu odborných i metodických publikací, webových portálů, případně i dalších materiálů, které by mohly být oporou pro zájemce o realizaci mediální výchovy (např. učitele, rodiče). Kvalitních materiálů v této oblasti je stále nedostatek a pokud existují, nezaměřují se na celou oblast mediální výchovy, ale pouze na její část – zpravidla na bezpečnost na internetu.

- Zpracování analýz v oblasti mediální výchovy a gramotnosti (např. pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která se oblasti mediální výchovy ze zákona věnuje).

- V současnosti nabízíme kurz celoživotního vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku a předmět pro studenty mediálních studií a příbuzných oborů zaměřený na zvyšování mediální gramotnosti (Mgr. Radim Wolák).

Co umíme

- Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK se dlouhodobě věnuje rozvoji koncepce mediální gramotnosti a mediální výchovy v ČR. V Centru po mediální studia CEMES UK FSVvznikl text průřezového tématu Mediální výchova pro Rámcové vzdělávací programy, v roce 2011 vytvořil prof. Jan Jirák

i strategický dokument Doporučených očekávaných výstupů v oblasti mediální výchovy, v němž je definováno, jakých znalostí a dovedností má dosáhnout žák/student, který prochází procesem mediální výchovy.


- Máme zkušenosti s rozvojem mediální gramotnosti u různých skupin obyvatel (děti, učitelé, dospělí).


- Udržujeme přehled o metodách zvyšování mediální gramotnosti u nás i v zahraničí.

Zkušenosti

- V roce 2011 jsme realizovali rozsáhlé výzkumné šetření pro potřeby Rady pro rozhlasové a televizní vysílání s názvem Stav mediální gramotnosti v ČR. Výsledky jsou dostupné na www.rrtv.cz.

- V minulosti jsme pořádali kurzy pro učitele (DVPP), které organizačně zajišťoval Mgr. Radim Wolák.

- Na výuce učitelů se pak podíleli vybraní členové jednotlivých kateder IKSŽ.

- V letech 2012–2014 byl na IKSŽ realizován výzkumný projekt Rodiče, děti, média (GAUK 1152313), který byl zaměřen na zvyšování mediální gramotnosti rodičů dětí různých věkových kategorií a na zjišťování jejich potřeb a potíží v jejich úsilí připravit své děti na život s médii. (Hlavní řešitelka Lucie Šťastná).

Publikace

- Šťastná, L., Wolák, R. (2014). Media Education in a Family: Do Parents Have Anything to Rely on? European Journal of Science and Theology 10(5):225-236.

- Šťastná, L. (2014). Potřebují rodiče k výchově svých dětí „mediální minimum“? Andragogika 18(1): 17–24.

- Šťastná, L., Wolák, R., Cigánková, K. (2014). Mediální výchova v rodině: postoje a přístupy českých rodičů. e-Pedagogium 14 (1): 89–100.

- Wolák, R. (2013). Methodological Materials for Teaching Media Education in the Czech Republic: Prematurely Obsolete or Insufficient Support?. e-Pedagogium 2: 96–109.

- Jirák, J., Šťastná, L. (2012). K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu. Sborník Národního muzea, Řada C – Literární historie 5 8 (4): 67–72.

- Wolák, R. (2011). Učebnice a portály mediální výchovy v ČR. Komunikace, média, společnost 1(1): 113–119.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

Mgr. Lucie Šťastná

Fakulta sociálních věd UK

Web: www.fsv.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám