Centrum pro mediální studia (CEMES)

# Výzkum médií, analýza mediálních obsahů

# Mediální poradenství, mediální školení

Co nabízíme

- Analýzy mediálního pokrytí vybraných témat a události. Rozsah a podobu analýzy vždy připravujeme na míru dle individuálních požadavků zadavatele

- Odborná posouzení analytických postupů a metodik hodnocení mediálních kampaní

Co umíme

- Máme zkušenosti se všemi typy analýz mediálních obsahů, kvantitativního i kvalitativního charakteru.

- Zaměřujeme se na expertní analýzy produkce a právních aspektů fungování médií veřejné služby.

- Dlouhodobě se věnujeme analýzám zpravodajských médií v předvolebních obdobích, analýzám politických kampaní a politického zpravodajství.

Výzkumné zaměření a poslání

- Centrum pro mediální studia (CEMES) je součástí Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na FSV UK. Bylo zřízeno v roce 1996, je tedy nejstarším českým univerzitním pracovištěm věnujícím se výzkumu médií a komunikace.

- Hlavní část činnosti CEMES představuje analytická a expertní činnost zaměřená na jednotlivé aspekty fungování současných českých médií, zvláště na analýzy významných společenských a politických témat a událostí a jejich reflexe či konstrukce v masových médiích.

- Analytický tým CEMES má zkušenosti se všemi typy mediálních analýz: jednorázovými i kontinuálními, kvantitativními i kvalitativními přístupy k mediální produkci, obsahům, publikům i účinkům. Typicky CEMES zpracovává obsahové analýzy pro potřeby regulačních orgánů, samotných médií i dalších partnerů z občanské i komerční sféry.

Pro koho je nabídka určena

- Vítáme spolupráci s různými partnery z komerčního i nekomerčního sektoru. Máme zkušenosti především se spoluprácí s médii veřejné služby, veřejnými a státními institucemi a neziskovým sektorem.

Řešené projekty

- 2017, Analýza vysílání České televize a Českého rozhlasu před krajskými a senátními volbami 2016 (Zadavatel: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání)

- 2013, Analýza předvolebního vysílání Českého rozhlasu v období před krajskými a senátními volbami konanými v říjnu 2012, (Zadavatel: Rada Českého rozhlasu)

- 2011, Stav mediální gramotnosti v ČR (Zadavatel: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání)

- 2008, Koncepce klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin (Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR)

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK

Web: www.fsv.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám