Marketing a public relations

# Marketingová komunikace, strategická komunikace

# Public relations, public affairs

# Politický marketing, institucionální komunikace

Co nabízíme

- Tvorbu návrhů komunikačních strategií (pro konkrétní projekty i instituce).

- Pomoc s popularizací vědecké činnosti v různých výzkumných oblastech.

- Poradenství v oblasti managementu malých a středních podniků.

- Konzultační činnost na poli strategické komunikace vládních a neziskových organizací.

- Analýzy a konzultace v oblasti marketingu cestovního ruchu.

- Analýzy týkající se migrace a jejího dopadu na pracovní trh.

- Znalosti v oblasti aplikované sociální psychologie.

Co umíme

- Statistické a ekonomické analýzy. Kvantitativní i kvalitativní metody používané v marketingovém výzkumu.

- Know-how v oblasti public relations: techniky a nástroje pro budování a udržování vztahů s okolím a s veřejností, práce s veřejností.

- Praktické zkušenosti s oblastí marketingové komunikace: využití marketingových prostředků pro efektivní komunikaci sdělení; vedle obecných pravidel specializace na marketing cestovního ruchu a fashion marketing.

- Strategická komunikace: studium pravidel tvorby komplexních komunikačních strategií, které umožňují efektivní a konzistentní komunikaci velkých podniků

- Odbornost v oblasti principů fungování public affairs a jeho českého a zahraničního kontextu.

Vědecko-výzkumné projekty

- Postoje obyvatel k vládní komunikaci, výzkum v rámci projektu PRVOUK

- Výzkum historie PR v českém kontextu, výzkum v rámci projektu PRVOUK

- Současný stav oboru public affairs v ČR, výzkum v rámci projektu PRVOUK

Další projekty

- Školení v úvodu do marketingové komunikace (různé firmy)

Ocenění

- Česká cena za PR za projekt Markething.cz (2015)

- 8. ročník soutěže Česká cena za Public Relations, 2013 – zvláštní ocenění za projekt Změna paradigmatu: Kouření v restauracích lidem vadí.

- Cena Miloslava Petruska za úspěšnou prezentaci Univerzity Karlovy, 2014 – ocenění za projekt Změna paradigmatu: Kouření v restauracích lidem vadí.

Publikace

Knihy

- Matušková, A. (2010). Politický marketing a české politické strany. Brno: MPU.

- Kasl Kollmannová, D. (2012). Zveřejněné soukromí. Brno: Centrum pro studium demokracie.

- Koudelková, P. (2014) (ed.). Příležitosti a výzvy v komunikaci církve ve 21. století. Praha: Karolinum.

Vybrané články

- Kasl Kollmannová, D.; Matušková, A. (2014) Public affairs in the Czech Republic: an exploratory study of the current situation. Journal of Public Affairs 14(1):54–66.

- Koudelková, P. (2014) Innovation in Small and Medium Enterprises in the Czech Republic. Central European business review 3(3):31–37.

- Koudelková, P. (2014). Znalosti v oblasti managementu inovací a jejich dopad na tvorbu inovací v podniku. Scientia et Societas 10(2):117–126.

- Matušková, A., Gregor, M. (2014). The presidential election in the Czech Republic: a case study of Karel Schwarzenberg’s campaign strategy. In: Lees-Marshment, J. Political Marketing: Principles and Applications. London: Routledge, 185–191.

- Markething.cz: rozjezd a správa webu studentů, absolventů a přednášejících na oboru MKPR o věcech, které hýbou světem.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK

Web: www.fsv.cuni.czPoslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám