Skupina pro bibliometrii

# Bibliometrie, bibliometrická analýza

# Hodnocení vědy a výzkumu, financování vědy a výzkumu, reformy financování vědy

# Řízení výzkumných organizací

# Publikační výkonnost, publikační výkon

Co nabízíme

UK CERGE, v rámci společného pracoviště CERGE-EI (společné pracoviště UK a NHÚ AV ČR, v. v. i.), v úzké spolupráci s IDEA, nezávislým akademicky založeným myšlenkovým centrem při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i., se věnuje problematice hodnocení a financování vědy a výzkumu v České republice v národním i mezinárodním kontextu. Mezi hlavní oblasti výzkumu a analýz patří:


- Metody hodnocení vědeckých výstupů

- Analýzy institucionální podpory výzkumu

- Reformy financování vědy

- Kvalita řízení výzkumných organizací a systému výzkumu a vývoje

- Hodnocení vědních oborů a výzkumných organizací

- Trendy v kvalitě a kvantitě publikačních výstupů

- Omezení a nástrahy bibliometrických analýz

- Využití bibliometrie v řízení

Co umíme

- Zpracování komplexních bibliometrických analýz vědeckých publikačních výsledků zemí, pracovišť, týmů a jednotlivců

- Rozbory vypovídací hodnoty, nedostatků a omezení bibliometrických ukazatelů

- Zpracování komplexní bibliometrické opory hodnocení

- Prezentace bibliometrické tematiky

- Znalosti dostupnosti a použitelnosti dat z informačních systémů

- Orientace v zahraničních trendech

Nejvýznamnější publikace

- Jurajda, Š.; Kozubek, S.; Münich, D.; Škoda, S. Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2009–2013. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2016. 40 s.

- Jurajda, Š.; Kozubek, S.; Münich, D.; Škoda, S. An international comparison of the quality of academic publication output in the Czech Republic. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2016. 25 s.

- Jurajda, Š.; Kozubek, S.; Münich, D.; Škoda, S. Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu Akademie věd České republiky: kvantita vs. kvalita a spoluautorství. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2016. 32 s.

- Jurajda, Š.; Kozubek, S.; Münich, D.; Škoda, S. Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České republice. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2015. 26 s.

- Jurajda, Š.; Kozubek, S.; Münich, D.; Škoda, S. Medzinárodné porovnanie kvality výkonu vedných odborov na Slovensku. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2016. 23 s.

- Bibliometrická analýza pro pilotní hodnocení pracovišt Univerzity Karlovy.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

Cerge UK

Web: www.cerge-ei.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám