E-knihy

#E-knihy

#E-výpůjčky

#Knihovny

Co nabízíme

- Konzultace, semináře, školení, prezentace, přednášky, články pro knihovny k zavádění výpůjček českých e-knih

- Konzultace, školení, přednášky pro nakladatele ke spolupráci s knihovnami v oblasti e-knih

- Konzultace k trhu s e-knihami v češtině, konzultace ke čtečkám e-knih

Publikace

- PAVLÍK, Jiří a HÁJKOVÁ, Zuzana. České e-knihy pro knihovny – přehled nabídky, příležitosti díky novinkám v legislativě. Inforum [online]. 2015, [cit. 2015–04–10]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/sbornik/2015/15

- HÁJKOVÁ, Zuzana a PAVLÍK, Jiří. České e-knihy pro knihovny, zkušenosti z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Inforum [online]. 2015, [cit. 2015–04–10]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/sbornik/2015/14

- PAVLÍK, Jiří a VÁŇOVÁ, Miloslava. Zavádění výpůjček českých e-knih do knihoven. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 5 [cit. 2015–04–09]. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14230

- BOUDA, Tomáš, HANÁK, Martin, JURMANOVÁ VOLEMANOVÁ, Věra, KŘÍŽ, Jan, KRČÁL, Martin, MACH, Jan, PAVLÍK, Jiří a POKORNÝ, Antonín. Elektronické knihy v českých knihovnách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 74 s. ISBN 978-80-210-6000-5. Dostupné z: http://eknihy.knihovna.cz/kniha/elektronicke-knihy-vceskychknihovnach

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště:

Ing. Jiří Pavlík

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Web: www.knihovna.cuni.cz

English keywords

#E-books

#E-lending

#Libraries


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám