Digitalizační centrum

Co nabízíme

- Digitalizace knih pro studenty se specifickými potřebami

- Digitalizace knih a časopiseckých článků na objednávku

- Výroba faksimilií, drobných tiskovin a propagačních předmětů

Co umíme

- Šetrná digitalizace historických a objemných svazků

- Digitalizace svazků ve formátu A3

- Digilatilazce formátu A2 s tloušťkou hřbetu do 15 cm

- Korekce zakřivení písma u hřbetu a nerovností na předloze

Technické vybavení

- Knižní skener Zeutschel OS 12002 HQ: Zařízení je určeno k šetrné digitalizaci historických a objemných svazků. Většina funkcí je plně automatizována. Na skeneru je možné digitalizovat svazky ve formátu A3, alternativně A2 s tloušťkou hřbetu do 15 cm. Služba Perfect book zabezpečuje korekci zakřivení písma u hřbetu a nerovností na předloze

- Samoobslužný knižní skener Zeutschel ZETA s intuitivním a pohodlným ovládáním

Digitální sbírky

- Ucelená sbírka českých evangelických časopisů 19. století z fondů knihovny ETF UK dostupná v digitálním repozitáři UK digitool.is.cuni.cz

- Nově vznikající sbírka historických biblí z 16.–18. století z fondů knihovny ETF UK

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

Mgr. Pavel Moskala, Th.D.

Evangelická teologická fakulta UK

Web: www.etf.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám