Laboratoř pro vyšetřování povrchu oka

# Rohovková konfokální mikroskopie

# Oko, rohovka

# Diabetes mellitus

# Syndrom suchého oka

# Glaukom

Co nabízíme

Podrobné vyšetření stavu povrchu oka

- Měření osmolarity slz

- Optická koherentní tomografi e (OCT; vyšetření předního a zadního segmentu oka)

- Ultrazvuková biomikroskopie (UBM)

- In vivo rohovková konfokální mikroskopie

- Vyšetření stavu nervových vláken rohovky u očních, neurologických i dalších systémových onemocnění

- Monitorace odpovědi na léčbu

Co umíme

- Zabýváme se možnostmi využitím metod pro vyšetření povrchu oka, především využitím in vivo rohovkové konfokální mikroskopie, pro zjišťování změn povrchu oka u očních i systémových onemocnění.

- V rámci vyšetření rohovky pomocí rohovkového konfokálního mikroskopu jsme schopni u pacientů in vivo zjistit stav a denzitu buněk v jednotlivých vrstvách rohovky a změny nervových vláken

- V současnosti se nejvíce zabýváme studiem změn nervových vláken subbazálního rohovkového plexu u pacientů s diabetes mellitus. Tyto změny dobře korelují s poškozením nervových vláken v rámci diabetické neuropatie. Vedle toho sledujeme změny povrchu oka u pacientů se syndromem suchého oka z různých příčin. Zabýváme se také efektem chronické lokální terapie na povrch oka, zejména u dětských pacientů s glaukomem.

Členové týmu

- MUDr. Gabriela Mahelková, Ph.D.

- MUDr. Marie Česká Burdová

- MUDr. Květoslava Ferrová

- Doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc.

- prim. MUDr. Milan Odehnal, MBA

Vybrané publikace

- Mahelkova G, Jirsova K, Seidler Stangova P, Palos M, Vesela V, Fales I, Jiraskova N, Dotrelova D. Using corneal confocal microscopy to track changes in the corneal layers of dry eye patients after autologous serum treatment. Clin Exp Optom. 2016 Sep 21. doi: 10.1111/cxo.12455.

- Mahelková G., Veselá V., Seidler Štangová P., Židlická A., Dotřelová D., Fales I., Skalická P., Jirsová K. [Tear Osmolarity in Patients with Severe Dry Eye Syndrome Before and After Autologous Serum Treatment: a Comparison with Tear Osmolarity in Healthy Volunteers]. Cesk Slov Oftalmol. 2015 Fall;71(4): 184–8. Czech. 1.

- Pochop P, Mahelková G, Cendelín J, Petrušková D. Early detection of recurrent primary iris stromal cyst using ultrasound biomicroscopy. J AAPOS 2014; 18(2): 184–186.

- Mahelkova G, Ferrova K, Pochop P, Odehnal M, Dotrelova D. Corneal confocal microscopy for vision disturbance after an epithelial abrasion. Optom Vis Sci. 2014 Jan;91(1): e18–20.

- Mahelková G, Filous A, Odehnal M, Cendelín J. Corneal changes assessed using confocal microscopy in patients with unilateral buphthalmos. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013; 54(6): 4048–53.

- Filouš A, Hložánek M, Ošmera J, Mahelková G. Central corneal thickness in microphthalmic eyes with or without history of congenital cataract surgery. Eur J Ophthalmol 2011; 21(4): 374–378.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

MUDr. Gabriela Mahelková, Ph.D.

Oční klinika dětí a dospělých 2.LF UK a FN Motol

Web: http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/spolecna-pracoviste/ocni-klinika-deti-a-dospelych-uk-2-lf-a-fn-motol/


Poslední změna: 12. říjen 2019 17:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám