Laboratoř laserové mikrodisekce

Co nabízíme

- Nabarvení řezů běžnými histologickými barvivy

- Disekce vybraných buněk z řezu a jejich přenesení do mikrozkumavky, následná izolace nukleových kyselin

- Sterilní disekce živých buněk z tkáňových kultur pro následné kultivace

- Vyhotovení fotodokumentace celého procesu mikrodisekce pro každý vzorek


Odborné zaměření

- Laboratoř se zabývá identifikací a nálednou izolací jednotlivých buněk z tkáňových řezů či buněčných kultur.

- Používaný systém umožňuje zpracovávat čerstvé vzorky, ale i archivní preparáty zalité médiem.

- Získané vzorky slouží ke studiu genové exprese. Kromě toho zařízení laboratoře umožňuje izolaci konkrétních buněk z heterogenních buněčných kultur a jejich následnou kultivaci.


Členové týmu

- doc. MUDr. Magdalena Chottová Dvořáková, Ph.D. – vedoucí laboratoře

- doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc.


Vybrané publikace

- Chottova Dvorakova, M., Kruzliak, P., Rabkin, S.W. (2014) Role of neuropeptides in cardiomyopathies. Peptides 61, 1–6

- Mistrova, E., Wiegand, S., Sviglerova, J., Pfeil, U., Kuncova, J., Slavikova, J., Kummer, W., Chottova Dvorakova, M. (2014) Adrenomedullin and the calcitonin receptor-like receptor system mRNA expressions in the rat heart and sensory ganglia in experimentally-induced long-term diabetes. General Physiology and Biophysics 33 (2), 215–225

- Klenerova, V., Chottova Dvorakova, M., Skopek, P., Sida, P., Mistrova, E., Slavikova, J., Hynie, S. (2011) Expression of oxytocin receptor and its mRNA in two rat strains with different activity of HPA axis. Neuro Endocrinol Lett 32 (6), 805–810

- Chottova Dvorakova, M., Wiegand, S., Pesta, M., Slavikova, J., Reischig, J., Kuncova, J., Kummer, W. (2008) Expression of neuropeptide Y and its receptors Y1 and Y2 in the rat heart and its supplying autonomic and spinal sensory ganglia in experimentally induced diabetes. Neuroscience 151, 1016–1028

- Chottova Dvorakova, M., Pfeil, U., Kuncová, J., Švíglerová, J., Galvis, G., Krasteva, G., König, P., Grau, V., Slavíková, J., Kummer, W. (2006) Down-regulation of vasoactive intestinal peptide and altered expression of its receptors in rat diabetic cardiomyopathy. Cell Tissue Res 323, 383–393


Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště:

doc. MUDr. Magdalena Chottová Dvořáková, Ph.D.

Ústav fyziologie

Web: www.biomedic-plzen.cz
Poslední změna: 11. říjen 2019 18:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám