Akademické poradenské centrum

Co nabízíme

- Všeobecné studijní a kariérové poradenství pro studenty se zdravotním postižením a znevýhodněním

- Tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící studenty

- Zpracování textů pro studenty se zrakovým postižením

- Podpora při zajišťování speciálních pomůcek

- Poradenství pro studenty kulturních, jazykových minorit a zahraniční studenty se specifickými jazykovými potřebami

- Poradenství a podpora pro studenty k realizaci praxí orientovaných na rozvojovou pomoc ve vybraných zemích

- Souhrnné psychologické poradenství se zaměřením na studijní problémy, osobnostní problémy a krizovou intervení

- Spirituální podpora a pomoc studentům, klientům a jejich rodinám v souvislosti s probíhajícím výkonem trestu, nebo při sociálním začleňování po výkonu trestu

Co umíme

- Odborné intervence a zajišťování asistenčních služeb

- Logopedická intervence

- Krizová intervence

- Tlumočení do znakového jazyka

- Tvorba a realizace projektů humanitární pomoci

- Penitenciární a postpenitenciární poradenství

- Duchovní poradenství

- Psychoterapie

Poslání

Poradenské centrum poskytuje duchovní, studijní, kariérové a psychologické poradenství pro studenty UK. Centrum dále poskytuje odborné poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, podporu při volbě studijního programu pro uchazeče o studium se speciálními vzdělávacími potřebami,

poskytuje speciální intervence pro studenty s postižením (sluchu, zraku a řeči), intervence pro studenty se specifickými poruchami učení.


Centrum dále poskytuje intervence zahraničním studentům či studentům z minoritních skupin obyvatel se specifickými jazykovými potřebami, krizovou podporu studentům v těžké životní situaci, duchovní podporu klientům a jejich rodinám v těžké životní situaci, informace a poradenství o náboženství a sektách. Akademické poradenské centrum plní také funkci expertního pracoviště pro ostatní fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Odborné a kariérové poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK se speciálními vzdělávacími potřebami

Všeobecné studijní a kariérové poradenství pro studenty se zdravotním postižením a znevýhodněním, odborné intervence a zajišťování asistenčních služeb, tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící studenty, zpracování textů pro studenty se zrakovým postižením, podpora při zajišťování speciálních pomůcek, logopedická intervence, poradenství pro studenty kulturních, jazykových minorit a zahraniční studenty se specifickými jazykovými potřebami.


prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

+420 241 732 230

Akademické centrum rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Centrum pod vedením akademických pracovníků katedry psychosociálních věd a etiky slouží zejména pro studenty k realizaci praxí orientovaných na rozvojovou pomoc ve vybraných zemích, tvorbu a realizaci projektů humanitární pomoci.


PhDr. Monika Měrotská, Ph.D.

+420 241 732 201

Duchovní poradenství pro studenty UK

Mgr. Sylvie Stretti

+420 241 732 201

Psychologické a profesní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK

Souhrnné psychologické poradenství se zaměřením na studijní problémy, osobnostní problémy a krizovou intervenci.


PaedDr. et. Mgr. Hana Žáčková

+420 241 732 201

Psychoterapie a duchovní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK

Poskytování informací, osvětová a přednášková činnost v oblasti náboženství, nových náboženských směrů a sekt v České republice. Duchovní poradenství, psychoterapeutická podpora a pomoc, studentům v těžké životní situaci. Psychoterapie zaměřená na osobu podle C. R. Rogerse.


doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

+420 241 732 256

Penitenciární a postpenitenciární poradenství pro uchazeče o studium, studenty UK a další zájemce

Spirituální podpora a pomoc studentům, klientům a jejich rodinám

v souvislosti s probíhajícím výkonem trestu, nebo při sociálním

začleňování po výkonu trestu. Duchovní poradenství.


Mgr. Aleš Jaluška

+420 241 732 201

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Husitská teologická fakulta UK

Web: www.htf.cuni.czPoslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám