Laboratoř nádorové biologie

Co nabízíme

- Izolace nukleových kyselin z různých typů buněk, zmražených tkání či parafinových bločků

- Analýza kvality nukleových kyselin

- Stanovení relativní genové exprese a porovnání expresního profilu mezi požadovanými vzorky / skupinami vzorků

- Příprava a zpracování expresních mikroarray experimentů

- Detekce jednonukleotidových polymorfismů a mutací

- Fluorescenční mikroskopie buněčných i tkáňových vzorků

- Statistické zpracování výsledků

- Interpretace výsledků

- Konzultace designu experimentu a pomoc s výběrem vhodné metodiky pro studium dané otázky

- Návrh postupu včetně časové a finanční rozvahy

Odborné zaměření

- V laboratoři nádorové biologie studujeme nové prognostické a prediktivní znaky s potenciálem přispět ke zlepšení léčby u pacientů s onkologickými onemocněními.

- Hlavním modelovým typem nádoru je kolorektální karcinom, jedna z nejčastějších malignit celosvětově i v rámci České republiky.

- Jednotlivé projekty se zaměřují na stanovení expresní hladiny vybraných genů, studium znaků spojených s nádorovými kmenovými buňkami či na detekci a popis cirkulujících nádorových buněk v periferní krvi pacientů, včetně analýzy genomu individuálních buněk pomocí sekvenace druhé generace.

Členové týmu

- Mgr. Pavel Pitule, Ph.D. – vedoucí laboratoře

- Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D.

- Dipl.-Biol. Jana-Alleta Thiele

- Eva Královcová

- Ing. Petr Hošek

- doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.

- MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.

- MUDr. Pavel Vodička, CSc.

- Ing. Jiří Polívka

- Dr. James Hicks

Vybrané publikace

- Pitule P, Vycital O, Bruha J, Novak P, Hosek P, Treska V, Hlavata I, Soucek P, Kralickova M, Liska V. Differential expression and prognostic role of selected genes in colorectal cancer patients. Anticancer Res. 2013 Nov; 33 (11): 4855–65.

- Pitule P, Cedikova M, Daum O, Vojtisek J, Vycital O, Hosek P, Treska V, Hes O, Kralickova M, Liska V. Immunohistochemical detection of cancer stem cell related markers CD44 and CD133 in metastatic colorectal cancer patients. Biomed Res Int. 2014; 2014: 432139.

- Pitule P., Cedikova M., Treska V., Kralickova M., Liska V. Assessing colorectal cancer heterogeneity: one step closer to tailored medicine. Journal of Applied Biomedicine. 2013 11 (3): 115–129.

- Liska V, Vycital O, Daum O, Novak P, Treska V, Bruha J, Pitule P, Holubec L. Infiltration of colorectal carcinoma by S100+ dendritic cells and CD57+ lymphocytes as independent prognostic factors after radical surgical treatment. Anticancer Res. 2012 May; 32 (5): 2129–32.

- Hlavata I, Mohelnikova-Duchonova B, Vaclavikova R, Liska V, Pitule P, Novak P, Bruha J, Vycital O, Holubec L, Treska V, Vodicka P, Soucek P. The role of ABC transporters in progression and clinical outcome of colorectal cancer. Mutagenesis. 2012 Mar; 27 (2): 187–96.

- Slyskova J, Cordero F, Pardini B, Korenkova V, Vymetalkova V, Bielik L, Vodickova L, Pitule P, Liska V, Matejka VM, Levy M, Buchler T, Kubista M, Naccarati A, Vodicka P. Post-treatment recovery of suboptimal DNA repair capacity and gene expression levels in colorectal cancer patients. Mol Carcinog. 2014 Mar 3. doi: 10.1002/mc.22141.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

Mgr. Pavel Pitule, Ph.D.

Biomedicínské centrum

Web: www.biomedic-plzen.cz


Poslední změna: 12. říjen 2019 18:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám