Terapeutický systém Home Balance

# Homebalance

# Porucha stability

# Domácí terapie, rovnováha

# Stabilometrická plošina

Homebalance – interaktivní rehabilitační systém pro trénink rovnováhy

- Interaktivní rehabilitační pomůcka, určená pacientům s poruchou rovnováhy různého původu

- Využití v rehabilitaci pacientů po poškození mozku v akutním, ale také v chronickém stádiu onemocnění, kdy již konvenční léčba často nepřináší výrazné zlepšení

- Využití v pediatrii, například u poúrazových stavů nebo u dětské mozkové obrny

- Využití v geriatrii, především v prevenci pádu z důvodu poruch rovnováhy

- Pozitivní efekt na stabilitu, koordinaci pohybu, prostorovou orientaci, délku reakční doby, paměť, pozornost a motivaci k pravidelnému cvičení

Systém Homebalance nabízí

- Systém pro trénink rovnováhy přenášením těžiště na stabilometrické plošině

- Terapie probíhá formou hry, ve které pacient stojící na stabilometrické plošině má za úkol přemisťovat zobrazený objekt změnami polohy svého těžiště.

- Kombinace s tréninkem pozornosti a paměti

- Varianta ovládání náklonem tabletu (trénink koordinace horních končetin)

- Možnost sledování aktivity pacienta v průběhu samostatné domácí terapie


„Naši interaktivní rehabilitační pomůcku lze použít v rehabilitaci pacientů po vážných úrazech, po poškožení mozku, u dětské mozkové obrny a v geriatrii.“

Součásti systému Homebalance

- Tablet s rozměrem 10,1“ se samostatným napájením

- Tablet je možn é propojit s externí obrazovkou/televizí

- Diagnosticko-terapeutický soft ware ve dvou variantách – pro zdravotnická zařízení a domácí prostředí

- Přenosná stabilometrická plošina se samostatným napájením

- Velikost 53,2 x 31,6 x 5,3 cm

- Hmotnost 3,5 kg

- Nosnost 150 kg

Systém Homebalance pozitivně ovlivňuje

- Stabilitu

- Koordinaci pohybu

- Prostorovou orientaci

- Délku reakční doby

- Paměť

- Pozornost

- Motivaci k pravidelnému cvičení

Dostupnost

- Diagnosticko-terapeutický systém Homebalance je certifi kovaný jako zdravotnický prostředek I. třídy

- Byl uveden v roce 2016 na český a slovenský trh prostřednictvím spin-off firmy UK Homebalance s.r.o.

- Je možné ho zakoupit a využívat ve zdravotnických zařízeních, uplatnění ale nachází také v oblasti poskytovatelů sociálních služeb, například v domovech seniorů.

- Do budoucna je plánováno rozšíření také na zahraniční trh.

Spolupráce

Na vybraných pracovištích jsou zpracovávány studie efektu terapie a probíhají konzultace s odborníky z oboru zdravotnictví. Mezi tyto pracoviště patří například:


- Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

- Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

- RÚ Kladruby

- MS Centrum 1. LF UK a VFN.


Výsledky jsou průběžně prezentovány v odborných periodikách a na vědeckých konferencích.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

MUDr. Markéta Janatová

Centrum podpory aplikačních výstupu a spin-off firem 1. LF UK (CPS)

Web: www.homebalance.czPoslední změna: 9. listopad 2019 19:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám