Pracovní skupina pro vývoj hardware

Co nabízíme

- Kompletní návrh a vývoj speciálních medicínských i dalších přístrojů

- Návrh a vývoj dálkové telemetrie a monitorace pacientských dat

- Konstrukci zákaznických vícekanálových snímačů pro biologické a technické signály až na úroveň senzorů

- Zpracování řešení zejména s mikroprocesory rodiny ARM Cortex M0 a M3 včetně návrhu a testování řídícího firmware

- Řešení založená na OS: MS Windows, MacOS, GNU/Linux nebo AndroidCo umíme

- Zákaznicky orientovaná řešení – od specifikace zadání ve spolupráci se zadavatelem, postupné vymýšlení a odlaďování požadovaných funkcionalit až po společné testování funkčních vzorku systému


- Provádíme kompletní návrh a vývoj speciálních medicínských přístrojů, který zahrnuje celý měřicí řetězec: od výběru, konstrukce či integrace vhodných senzoru, přes obvody zpracování a digitalizaci signálu až po dálkový přenos pacientských dat a jejich následnou vizualizaci, archivaci a analýzu. Na úrovni senzoru zvládáme konstrukci zákaznických vícekanálových snímačů pro biologické a technické signály (např. EKG, EMG, GSR, pulsní oxymetrie, teplota, vlhkost, pohybová aktivita, poloha, atd.).


- Na úrovni komunikačních rozhraní pracujeme s libovolným drátovým či bezdrátovým rozhraním, například: USB, RS232, Ethernet, WiFi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, ZigBee, ANT, GSM rozhraní.


- Konečně na úrovni nadřazených jednotek pro vizualizaci, archivaci a zpracování pracujeme jak s běžnými PC, notebooky tak i s tablety a chytrými telefony - podle požadavku aplikace v operačním systému MS Windows, MacOS, GNU/Linux nebo Android.


„Baví nás vývoj a aplikace nových řešení v oblasti biotelemetrie a dálkového on-line monitorování pacientů.“

Realizované systémy

- Osobní biotelemetrický dohledový systém pro hasiče a vojáky FlexiGuard (ve spolupráci se Společným pracovištěm biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK)

- Telemetrický kapesní polygraf VLV3 (ve spolupráci se Společným pracovištěm biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK)

- Systém pro diagnostiku pomocí akustické a optické propulzní inhibice

- Vývoj mobilního systému dohledové péče pro seniory „Senior Inspect“ ve spolupráci se spin-off firmou CleverTech a občanským sdružením Život90 z prostředků poskytnutých Nadací Vodafone Česká republika

Patenty a publikace:

- Kutílek, P.; Volf, P.; Vítečková, S.; Smrčka, P.; Lhotská, L.; Hána, K.; Krivanek, V.; Doskocil, R. et al.: Wearable Systems and Methods for Monitoring Psychological and Physical Condition of Soldiers Advances in Military Technology. 2017, 12(2),259-280. ISSN 1802-2308.

- Kliment, R.; Smrčka, P.; Hána, K.; Schlenker, J.; Socha, V.; Socha, L.; Kutílek, P.: Wearable Modular Telemetry System for the Integrated Rescue System Operational Use Journal of Sensors. 2017, 2017 ISSN 1687-725X.

Patenty a užitné vzory

- Kašpar, J.; Hon, Z.; Janatová, M.; Smrčka, P.; Vítězník, M.; Hána, K.; Veselý, T.; Mužík, J. Biotelemetrický systém pro podporu monitorování psychofyziologického stavu člověka. Czech Republic. Patent. CZ 306895. 2017-07-19.

- Mužík, Vítězník, Hána, Smrčka, Kašpar, Funda, Kudlička, Mlček, Středa. Zařízení pro nízkoenergetickou defibrilaci. Czech Republic. Patent. CZ 306991. 2017-09-20.

- Kašpar, Hána, Mužik, Smrčka, Mužný, Gillar, Bohunčák. Inteligentní senzorová síť. Czech Republic. Utility Model. CZ 27782. 2015-02-11.

- Kliment, R.; Hána, K.; Smrčka, P.; Kašpar, J.; Mužík, J.; Tyšler, M.; Fiala, R. Systém pro šifrovanou komunikaci s mobilními biotelemetrickými jednotkami v reálném čase. Czech Republic. Utility Model. CZ 26483. 2014-02-17.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Centrum podpory aplikačních výstupu a spin-off firem 1. LF UK (CPS)

Web: www.cps.lf1.cuni.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám