Proteomická laboratoř

Co nabízíme

- Příprava biologického materiálu k proteomické identifikaci, tj. homogenizace, izolace, purifikace a frakcionace

- Jednorozměrná elektroforéza proteinových směsí na polyakrylamidovém gelu

- Dvourozměrná elektroforéza proteinových směsí na polyakrylamidovém gelu

- Diferenční elektroforéza na polyakrylamidovém gelu (DIGE)

- Pořizování obrazů gelů ve viditelném a UV spektru

- Analýza obrazů gelů včetně statistického hodnocení

- Identifikace proteinů tandemovou hmotnostní spektrometrií

- Analýza biofilmu implantabilních systémů a extrakorporálních okruhů

Odborné zaměření

- Výzkumný tým se zaměřuje na vyšetřování komplexních proteinových směsí, včetně lidských a zvířecích tkání a tělních tekutin resp. jejich derivátů, pomocí proteomické technologie.

- Hlavní předností pracoviště je zkušenost se zpracováním a identifikací reálných klinických vzorků, především uremické krevní plazmy, dialyzátu / ultrafiltrátu uremické krevní plazmy a biofilmu dialyzační membrány.

Členové týmu

- MUDr. Jan Mareš, Ph.D. – vedoucí laboratoře

- Ing. Jiří Moravec, Ph.D.

- Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.

- Jelena Kaňáková

- Ludmila Reifová

Vybrané publikace

- Mares J, Thongboonkerd V, Tuma Z, Moravec J, Matejovic M: Specific adsorption of some complement activation proteins to polysulfone dialysis membranes during hemodialysis. Kidney Int 2009.

- Mares J, Richtrova P, Hricinova A, Tuma Z, Moravec J, Lysak D, Matejovic M: Proteomic profiling of blood-dialyzer interactome reveals involvement of lectin complement pathway in hemodialysis-induced inflammatory response. Proteomics - Clinical Applications 2010, 4: 829–838.

- Mares J, Thongboonkerd V, Tuma Z, Moravec J, Karvunidis T, Matejovic M: Proteomic Analysis of Proteins Bound to Adsorption Units of Extracorporeal Liver Support Systém under Clinical Conditions. J Proteome Res 2009, 8: 1756–1764.

- Thongboonkerd V, Chiangjong W, Mares J, Moravec J, Tuma Z, Karvunidis T, Sinchaikul S, Chen ST, Opatrny K, Matejovic M: Altered plasma proteome during an early phase of peritonitis-induced sepsis. Clin Sci (Lond) 2009, 116: 721–730.

- Molacek J, Mares J, Treska V, Houdek K, Baxa J: Proteomic analysis of the abdominal aortic aneurysm wall. Surg Today 2014, 44: 142–151.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Biomedicínské centrum

Web: www.biomedic-plzen.czPoslední změna: 11. říjen 2019 18:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám