Laboratoř průtokových analytických metod

"Hledáme spolupráci s partnery z akademické i soukromé sféry v oblasti vývoje analytických průtokových metod."


Co nabízíme

- Vývoj automatizovaných průtokových systémů a metod pro konkrétní aplikace

- Farmaceutická, biomedicinální a environmentální analýza

- Stanovení léčiv a metabolitů ve farmaceutických, biologických a environmentálních vzorcích

- Stanovení aktivních a pomocných látek v potravinových doplňcích

- Stanovení živin, polutantů a anorganických látek ve vodě

- Kinetické studie reakcí a membránových transportů

- Kontinuální monitorování dlouhodobých procesů

- Stanovení antioxidační aktivity


Odborná kvalifikace

- Automatizace v analytické chemii s využitím průtokových metod (FIA, SIA, SIC a „in-syringe analysis“)

- Miniaturizace analytické instrumentace s využitím Lab-On-Valve formátu (SIA-LOV)

- Automatizace extrakčních technik (DV-SIA a SPE-SIA)


Co umíme

Automatizace a miniaturizace analytických procesů pomocí průtokových metod

- Automatizovaný odběr vzorku

- Úprava vzorku – extrakce, dialýza, diluce, atd.

- Vysoce selektivní analýza

- Monitorování dlouhodobých procesů

- Chromatografická separace


Oblast výzkumu

Analytická měření využívající reakční činidla se díky počítačem řízeným průtokovým metodám transformovala z náročného provedení ve zkumavkách do automatizovaných metod poskytujících požadovanou informaci v reálném čase.

Manipulace s roztoky v průtoku je charakterizována univerzálností, snadnou automatizací a uzavřeným systémem oddělujícím vzorek a činidla od vnějšího prostředí.

Průtokový systém umožňuje automatizaci extrakcí, separací, difúzi plynů, manipulaci se suspenzemi nebo filtraci, navíc je kompatibilní s různými druhy detekčních technik.

V našem výzkumu se snažíme získat lepší poznatky o procesech v průtoku umožňující vývoj a aplikaci automatizovaných analytických metod pro rychlé, úsporné a operačně nenáročné/ nezávislé analýzy.


Klíčové vybavení

Systémy SIA – komerční i speciálně upravené – pro manipulaci se vzorky, předúpravu vzorků, extrakci, separaci a monitorování dlouhodobých procesů.


- 2x SIChrom™, MicroSIA, FIAlab 3500, FIAlab 3000 (FIAlab®, USA)

- MiniSIA-2 (GlobalFIA®, USA)

- Lab-made SIA systém ovládaný pomocí LabVIEW® software FaFSIA 2.0

- Spektrofotometrické, fluorescenční a chemiluminiscenční detektory

- Přístroje pro srovnávací měření: HPLC, UHPLC, MS/MS, HR-MS, CE, ITP-CZE, elektrochemická detekce


Partnerství a spolupráce

Hlavní projekty

- Vývoj automatizovaných průtokových metod SIA a SIC pro použití v oceánografickém výzkumu

- Vývoj automatizovaných metod pro environmentální měření zahrnující on-line úpravu vzorku

- Vývoj chromatografických a extrakčních metod založených navprůtokových přístrojích pro kontrolu kvality výrobních procesů

- Vývoj metod pro monitorování dlouhodobých biotechnologických procesů a fyziologických transportů v buňkách


Mezinárodní spolupráce

- prof. Jaromír (Jarda) Růžička – University of Hawaii, Honolulu, USA

- Dr. Carolina Cecilia Acebal – Department of Chemistry, Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, Argentina

- prof. Spas Kolev – School of Chemistry, University of Melbourne, Austrálie

- prof. Manuel Miró – Department of Chemistry. University of Balearic Islands, Palma de Mallorca, Španělsko

- prof. Maria C.B.S.M. Montenegro – Faculty of Pharmacy, University of Porto, Portugalsko

- prof. Marcela A. Segundo – Faculty of Pharmacy, University of Porto, Portugalsko

- prof. Victor Cerdá – Department of Chemistry. University of Balearic Islands, Palma de Mallorca, Španělsko


Úspěchy

Publikace

Více než 70 publikací v mezinárodních časopisech s impakt faktorem v oboru analytické chemie (Analytical chemistry, Analytica Chimica Acta, Talanta, Analytical and Bioanalytical Chemistry, Analytical Methods etc.)


Patenty

- Solich P., Sklenářová H., Chocholouš P., Šatínský D., Andruch V., Škrlíková J.: Zařízení sekvenční injekční analýzy pro extrakci kapalina-kapalina, Patent PV 2009-726, Patent číslo 304296 (2014)

- Solich P., Šatínský D., Chocholouš P., Sklenářová H.: Separace a detekce směsných vzorků sekvenční injekční chromatografií, Patent PV 2009-801, Patent číslo 303575 (2012)


Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště:

Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Katedra analytické chemie

Web: http://portal.faf.cuni.cz/Groups/Analytical-Chemistry-Group

Poslední změna: 24. listopad 2019 21:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám