Laboratoř chromatografických metod

Co nabízíme

- Komplexní analýza mastných kyselin ve všech klinických a biologických vzorcích

- Komplexní analýza antibiotik, taxanů a dalších léčiv v různých klinických a biologických vzorcích

- Expertiza v oblasti užití chromatografických metod při stanovení látek v biologických vzorcích

- Kooperace s vědeckými a výzkumnými skupinami a komerčním sektorem v této oblasti


Co umíme

Laboratoř chromatografických metod 3. LF UK se skládá přístrojů z vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detektorem a plynové chromatografie (GC) s FID detektorem a dusíkofosforovým detektorem.


- Na HPLC se provádí stanovení látek pro stanovení oxidačního stresu – malondialdehydu

- Dalšími analýzami prováděnými na HPLC je například stanovení anestetik a antibiotik

- Pomocí GC se rutinně stanovují hladiny mastných kyselin – nasycených i nenasycených

- GC přístroj je propojen s dusíkofosforovým detektorem, na kterém lze stanovovat látky obsahující dusík, např. anestetika


Publikační výstupy

- MATĚJČKOVÁ, Jana; SAMEC, Martin; SAMCOVÁ, Eva; ROKYTA, Richard; TŮMA, Petr: The effect of vitamin E on plasmatic malondialdehyde levels during surgical removal of ovarian and endometrial carcinomas. European Journal of Gynaecological Oncology, 2013, 34(4): 329–331. ISSN 0392-2936. IF: 0.577/2012

- JAČEK, Martin, MATĚJČKOVÁ, Jana, MÁLEK, Jiří, HESS, Ladislav, SAMCOVÁ, Eva. Determination of midazolam in rabbit plasma by GC and LC following nasal and ocular administration. Journal of Separation Science. 2013, 36(20), 3366–3371. ISSN 1615-9306. DOI: 10.1002/jssc.201300401. IF: 2.591/2012

- MATĚJČKOVÁ, Jana; SAMEC, Martin; JAČEK, Martin; TŮMA, Petr: Monitorování malondialdehydu u pacientek s karcinomem dělohy a vaječníků pomocí HPLC. Chemické listy, 2011, 105(5): 375–380. ISSN 0009-2770. IF: 0.529/2011

- DLOUHÝ, Pavel; KUČERA, Petr; KRAML, Pavel; POMPACHOVÁ, Alexandra; POTOČKOVÁ, Jana; ŠMEJKALOVÁ, Vladimíra; MOKREJŠ, Pavel; JAČEK, Martin; ANDĚL, Michal. Short-Term Dietary Intake of C18:1 Trans Fatty Acids Decreases the Function of Cellular Immunity in Healthy Young Men. Annals of Nutrition and Metabolism. 2008, 53(2), 129–136. ISSN 0250-6807. DOI: 10.1159/000162679. IF: 1.236/2008


Členové týmu

- Prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.

- RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D.

- Mgr. Martin Jaček


Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště:

Mgr. Martin Jaček

Ústav hygieny

Web: https://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-325.html
Poslední změna: 24. listopad 2019 21:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám