Hodnocení efektivity a produktivity

# Analýza

# Efektivita

# Produktivita

# Firmy

# Instituce

Co nabízíme

- Nabízíme analýzu efektivity či produktivity firem (homogenních poboček), veřejných institucí či samosprávních jednotek na základě dodaných údajů.

- Zkonstruujeme ranking subjektů dle jejich efektivity.

- Určíme subjekty, které by měly změnit své fungování a směřovat k vyšší efektivitě.

- Vytipujeme faktory v kompetenci subjektů, které ovlivňují efektivitu, a tedy na které je třeba působit, aby se efektivita zvýšila.

- Definujeme charakteristiky, které mají vliv na efektivitu, avšak jsou mimo kompetenci daných subjektů.

Co umíme

- Používáme rigorózní metody pro hodnocení výkonnosti firem, ale i veřejných subjektů.

- Z údajů o vstupech, výstupech, nákladech, příjmech či zisku porovnávaných jednotek umíme zkonstruovat hranici produkčních možností (efektivity), která představuje dosažitelný vzor pro všechny jednotky v souboru a vůči které lze ostatní subjekty porovnat.

- Určujeme vnější faktory, které ovlivňují produktivitu.

- Pracujeme s reálnými daty, máme zkušenosti z oblasti lokálních veřejných financí, zdravotnictví, školství.

Největší dosažené úspěchy

- M. Gregor, L. Šťastná (2015), Public Sector Efficiency in Transition and Beyond: Evidence from Czech Local Governments, Applied Economics, 47(7), 680–699.

- J. Votápková, L. Šťastná (2013), Efficiency of Hospitals in the Czech Republic, Prague Economic Papers, 3, 524–541.

- L. Šťastná, J. Votápková (ve 2. fázi recenzního řízení), Efficiency of hospitals in the Czech Republic: Conditional Efficiency Approach, Journal of Productivity Analysis.

- J. Votápková, P. Žílová (2015). Healthcare efficiency in the Czech Republic – Evidence for inpatient care, IES Occassional Papers, č. 2. Analýza zpracovaná dle zadání Evropské komise.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK

Web: www.fsv.cuni.czPoslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám