Ekonomie v hospodářské soutěži a regulaci

# Soutěžní ekonomie

# Regulace, odhad škody

# Kartely

# Zneužití dominantního postavení

Co nabízíme

Zpracováváme znalecké posudky, studie a expertízy z oboru soutěžní a regulatorní ekonomie. Příkladem mohou být:


- Definování relevantního produktového a geografického trhu

- Posouzení tržní síly

- Analýza možného zneužití dominantního postavení

- Analýza kartelů

- Analýza horizontálních a vertikálních dohod

- Výpočty škod

- Posouzení regulatorních rizik a mnohé další

Co umíme

- Analyzujeme soutěžní a regulatorní otázky pomocí moderních analytických modelů.

- K zodpovězení ekonomických otázek používáme robustní kvantitativní metody a nejlepší dostupná data.

- Máme dlouhodobé a široké zkušenosti zejména v odvětví telekomunikací, dopravy, farmacie, přepravy ropy a ropných produktů, energetiky a těžby uhlí

Jsme ekonomové se zaměřením na soutěžní analýzu

- Nabízíme ekonomické, finanční a strategické expertízy a posudky.

- Jsme oprávněni zpracovávat znalecké posudky (znalec se specializací ekonomická a finanční analýza).

- Zpracováváme ekonomické posudky určené pro arbitrážní řízení.

- Poskytujeme ekonomické poradenství v šetřeních na základě národního soutěžního práva a rovněž dle článku 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie.

- Provádíme analýzy, které pomáhají učinit správná strategická rozhodnutí.

Poskytli jsme ekonomickou analýzu mimo jiné v následujících záležitostech

- Oceňování kmitočtového spektra

- Problematika sdílení telekomunikačních sítí

- Případy týkající se údajného stlačování marží v telefonních službách poskytovaných v pevném místě

- Případy týkající se údajného stlačování marží při poskytování širokopásmového internetu prostřednictvím technologie xDSL

- Analýza v odvětví černého uhlí spojená se soutěžními dopady dlouhodobých exkluzivních vertikálních dohod

- Analýza tržních bariér a soutěžních dopadů vyloučení z trhu v odvětví osobní vlakové dopravy

- Analýza protisoutěžních dopadů kartelové dohody

- Analýza soutěžních dopadů určitých obchodních praktik v rámci šetření dle zákona o významné tržní síle

- Výpočty škod v případech zneužití dominantního postavení

- Ekonomické analýzy pro mezinárodní arbitrážní řízení

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště:

PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK

Web: www.fsv.cuni.cz
Poslední změna: 14. červen 2022 17:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám