Laboratoř neurodegenerativních poruch

Co nabízíme

- Testování vlivu chemických látek včetně léčiv na nervové funkce

- Naplánování experimentálního protokolu

- Provedení motorických a behaviorálních testů u laboratorních myší

- Analýza a statistické zpracování získaných dat

- Aplikace kmenových buněk a látek do myšího mozku in vivo

Odborné zaměření

Výzkum degenerativních onemocnění mozečku

- Pozornost je věnována studiu funkčních následků poškození mozečku nejen v oblasti motoriky, ale především poruch kognitivních a emočních procesů u několika myších modelů dědičných cerebelárních degenerací.

- Dalším tématem je výzkum experimentální neurotransplantační a regenerační terapie neurodegenerativních onemocnění.

- Součástí výzkumu je sledování působení trofických a morfogenetických faktorů na růst a vývoj neurálních kmenových buněk in vitro i in vivo.

Členové týmu

- doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. – vedoucí laboratoře

- Mgr. Jiřina Babická

- RNDr. Filip Tichánek

- Mgr. Jan Tůma, Ph.D.

- doc. MUDr. František Vožeh, CSc.

Účast v aktivitách COST

- BM0901 – European systems genetics network for the study of complex genetic human diseases using mouse genetic reference populations (SYSGENET).

- BM1001 – Brain Extracellular Matrix in Health and Disease (ECMNet).

Vybrané publikace

- Babuska V, Houdek Z, Tuma J, Purkartova Z, Tumova J, Kralickova M, Vozeh F, Cendelin J.: Transplantation of Embryonic Cerebellar Grafts Improves Gait Parameters in Ataxic Lurcher Mice. Cerebellum: in press.

- Kolinko Y., Krakorova K., Cendelin J., Tonar Z., Kralickova M.: Microcirculation of the brain: morphological assessment in degenerative diseases and restoration processes. Rev Neurosci 26: 75–93, 2015.

- Cendelin J., Tuma J., Korelusova I., Vozeh F.: The effect of genetic background on behavioral manifestation of Grid2Lc mutation. Behav Brain Res 271: 218–227, 2014.

- Cendelin J.: From mice to men: lessons from mutant ataxic mice. Cerebellum & Ataxias 1: 4, 2014.

- Purkartova Z., Tuma J., Pesta M., Kulda V., Hajkova L., Sebesta O., Vozeh F., Cendelin J.: Morphological analysis of embryonic cerebellar grafts in SCA2 mice. Neurosci Lett 558: 154–158, 2014.

- Cedikova M, Houdek Z, Babuska V, Kulda V, Vozeh F, Zech N., et al. Fate of two types of cerebellar graft in wild type and cerebellar mutant mice. J Appl Biomed 12: 17–23, 2014.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.

Biomedicínské centrum

Web: www.biomedic-plzen.cz


Poslední změna: 12. říjen 2019 18:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám