Ústav lékařské mikrobiologie

# Diagnostika

# Viry, bakterie, mykózy

# Clostridium difficile

# Burkholderia cepacia

# Seudomonas aeruginosa

# Staphylococcus aureus

Co nabízíme

- Komplexní diagnostika bakteriálních, virových, mykotických a parazitárních infekcí

- Identifikace bakteriálních patogenů pomoci panbakteriální detekce a sekvenace genu pro 16S rRNA

- Typizace izolátů – S. aureus, C. diff icile, P. aeruginosa, B. cepacia komplex (PFGE, MLST, RAPD, spa-typizace).

- Detekce mechanismů rezistence u grampozitivních bakterií (makrolidy, aminoglykosidy, betalaktamy, aj.)

- Detekce a typizace některých virových onemocnění ve vzorcích krve i tkání (lidský cytomegalovirus, šestý lidský herpesvirus (HHV – 6), zejména v podobě chromozomální integrace viru, adenoviry, HSV aj.).

Co umíme

Pracoviště se orientuje na komplexní diagnostiku infekcí

- Bakteriálních

- Virových

- Mykotických

- Parazitárních

Výzkumné zaměření

- Výzkumné aktivity se zaměřují na laboratorní diagnostiku a typizaci Clostridium diff icile, pracoviště také funguje v tomto ohledu jako koordinační centrum pro laboratorní metody pro celou republiku.

- Dále se diagnostika specializuje např. na průkaz a typizaci bakterií Burkholderia cepacia komplexu a Pseudomonas aeruginosa od pacientů s cystickou fibrózou, typizaci a průkaz genů rezistence u Staphylococcus aureus a na komplexní diagnostiku RNA a DNA virů, zejména u imunokompromitovaných pacientů, jako jsou například pacienti léčení pro maligní onemocnění, pacienti s vrozenou imunodeficiencí nebo pacienti po různých druzích transplantací.

- Vzniká specializovaná mykologická laboratoř s cílem vybudovat komplexní diagnostiku nejčastějších původců oportunních mykóz.

- Pracoviště spolupracuje na několika grantech zaměřených na výzkum a vývoj antibakteriálních látek nové generace.

Členové týmu

- RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D.

- MUDr. Eliška Bébrová

- MUDr. Jana Matějková

- MUDr. Vanda Chrenková

- MUDr. Daniela Lžičařová

- Mgr. Marcela Krůtová

- Mgr. Jan Tkadlec

Vybrané publikace

- Drevinek P., Mahenthiralingam E. Burkholderia cenocepacia in cystic fibrosis: Epidemiology and molecular mechanisms of virulence. Clin Microbiol Infect. 2010 Jul;16(7):821–30. DOI: 10.1111/j.1469-0691.2010.03237.x.

- Kalferstova L., Kolar M., Fila L., Vavrova J., Drevinek P. Gene expression profiling of Burkholderia cenocepacia at the time of cepacia syndrome: loss of motility as a marker of poor prognosis? J Clin Microbiol. 2015 May;53(5):1515–22. DOI: 10.1128/JCM.03605-14.

- Nyč O, Pituch H, Matějková J, Obuch-Woszczatynski P, Kuijper EJ. Clostridium difficile PCR ribotype 176 in the Czech Republic and Poland. Lancet. 2011 Apr 23;377(9775):1407. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60575-8

- Melter O., Arvand M., Votýpka J., Hulínská D. Bartonella quintana Transmission from Mite to Family with High Socioeconomic Status. Emerg Infect Dis. 18(1), 2012: 163–165. DOI:10.3201/eid1801.110186

- Hubacek P., Muzikova K., Hrdlickova A. Prevalence of HHV-6 Integrated Chromosomally Among Children Treated for Acute Lymphoblastic or Myeloid Leukemia in the Czech Republic. Journal of Medical Virology 81(2), 2009: 258–263. DOI: 10.1002/jmv.21371.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště:

Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

Web: www.lf2.cuni.cz/ustav-lekarske-mikrobiologie-2-lf-uk-a-fn-motol


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám