Stopka lab

Co nabízíme

- Sekvenace nové generace (NGS) somatických mutací

- Bioinformatika sekvenačních dat

- Genetické analýzy v oblasti preklinického výzkumu

- Kryoprezervace biologického materiálu

Co umíme

- Sekvenování DNA nové generace

- Kryoprezervace tkání a separace buněk


„Zabýváme se mechanismy remodelace chromatinové struktury během rozhodování o buněčném osudu.“

Projekty

- Molekulární markery v diagnostice a monitorování léčby novými modalitami u myelodysplastického syndromu. NV16-27790A

- Vývoj kitu na testování účinnosti protinádorové léčby ovlivňující strukturu jaderného chromatinu. FR-TI2/509

- Výzkum patogeneze lidských leukemií/lymfomů při manipulaci exprese onkogenních nikroRNA. NS10310-3

- Komplexní analýza chromatinové struktury genomu pro diagnostiku a terapii rakoviny. 2B06077

Partneři

- Všeobecná fakultní nemocnice

- Praha Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

- Celgene Corporation KRD - obchodní společnost, s.r.o.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Telefon: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd ČR a

Univerzity Karlovy ve Vestci - BIOCEV

Web: www.biocev.eu


Poslední změna: 13. listopad 2019 19:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám