Laboratoř všeobecné biochemie a hematologie

Co nabízíme

- Široké spektrum rutinních i speciálních biochemických analýz (substráty, enzymy, minerály)

- Vyšetření krevního obrazu, včetně pětipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů

- Základní i speciální hemokoagulační vyšetření

- Kvantitativní stanovení biomarkerů ve velmi nízkých koncentracích (cytokiny, adhezní molekuly, biomarkery orgánového poškození, markery oxidačního stresu, hormony aj.) metodou ELISA ve vzorcích humánního i zvířecího biologického matriálu

- Vývoj nových metod a měření absorpčních spekter v rozsahu viditelného a UV světla ve vzorcích o malém objemu

- Vývoj nových metod a měření excitačních a emisních spekter na automatickém fl uorimetru, včetně měření pro speciální ELISA metody (s fluorimetrickou detekcí).

Odborné zaměření

Náš tým provádí široké spektrum rutinních i speciálních analýz a slouží jako servis pro ostatní výzkumné týmy Biomedicínského centra:


- Biochemické analýzy (Na+, K+, Cl–; substráty, enzymy, minerály), a to biologických vzorků humánních i zvířecích

- Hematologická vyšetření (krevní obraz včetně pětipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů, základní i speciální hemokoagulační vyšetření, kvantitativní stanovení biomarkerů ve velmi nízkých koncentracích)

- Imunochemické analýzy založené zejména na ELISA metodě (měření v rozsahu UV a VIS světla, ve vzorcích malého objemu)

- Analýzy na kapalinovém chromatografu s možností detekce různých analytů (HPLC-MS)

Členové týmu

- prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. – vedoucí laboratoře

- Mgr. Blanka Florová

- Pavel Prokop, DiS.

- Ing. Tereza Riplová

- Ing. Ladislav Trefil

- PharmDr. Michal Vostrý

Vybrané publikace

- Cibulka, R., Racek, J., Pikner, R., Trefil, L., Vesela, E., Studenovska, M., Siroka, R.: Effect of L-carnitine supplementation on secondary hyperparathyroidism and bone metabolism in haemodialysis patients. Calcif. Tissue Internat., 81, 2007: 99–106.

- Eiselt, J., Racek, J., Trefil, L., Rajdl, D.: Asymmetric dimethylarginine in hemodialysis, hemodiafiltration and peritoneal dialysis. Artif. Organs, 34 (5), 2010: 420–425.

- Racek, J., Sindberg, C. D., Moesgsard, S., Mainz, J., Fábry, J., Muller, L., Rácová, K.: Effect of chromium-enriched yeast on fasting plasma glucose, glycated haemoglobin and serum lipid levels in patients with type 2 diabetes mellitus treated with insulin. Biol. Trace Element Res., 155 (1), 2013: 1–4.

- Teplan, V., Schück, O., Racek, J., Lecian, D., Haluzik, M., Kudla, M., Vitko, S.: Asymmetric dimethylarginine in obesity after renal transplantation. J. Ren. Nutr., 18(6), 2008: 513–520.

- Eiselt, J., Rajdl, D., Racek, J., Vostrý, M., Rulcová, K., Wirth,

J.: Asymmetric dimethylarginine and progression of chronic kidney disease – a one-year follow-up study. Kidney Blood Press. Res., 39 (6), 2014: 50–57.

- Sedlackova, T., Racek, J., Rajdl, D., Kielberger, L., Eiselt, J., Malanova, L., Babuska, V.: Relationship between hepcidin and ferritin in haemodilysed patients. Wien. Klin. Wschr., 125 (15), 2013: 448–452.

Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255

Naši experti a jejich pracoviště

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Biomedicínské centrum

Web: www.biomedic-plzen.cz


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám