Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory

  • Kurzy

  • Spolupráce a služby

Nabídka kurzů

- pro výtvarníky, vědecké pracovníky a širokou veřejnost


Tvorba tištěné publikace v programu InDesign

- Dvoudenní seminář v programu Adobe InDesign

- Přednášená témata si budou studenti sami ihned zkoušet

- Po dvoudenním semináři bude vytvořena kompletní publikace velikosti A5


Kurz vědecké ilustrace

- Dvoudenní seminář v programu Adobe Photoshop

- Pro vědecké pracovníky – naučíme vás jak postupovat od skenu až po hotovou vědeckou ilustraci

- Tradiční techniky jako malba, kresba, digitální zpracování, vektorová grafika, malba


InDesign, Photoshop, Illustrator

- Tříměsíční kurzy (14 týdnů),

- 3–4 hodiny týdně (1 hod přednášky, 2–3 hod workshop)

- Práce se scannerem a fotografi í, filtry, efekty, výstup pro web/tisk

- Práce s textem, vektorová grafika, tvorba loga, grafů, schémat, vizitek

- Vytvoření jednoduchého letáku i vícestránkové publikace


Tvorba interaktivních výukových materiálů pro vlastní výuku a e-learning

- Dvoudenní seminář v programu Adobe Flash CC

- Grafické styly, práce s videem, zvukem, animací, vkládání testů a tlačítek

- Na semináři vytvoříte interaktivní materiál pro výuku


Kurz ovládání interaktivity

- Tříměsíční kurzy (14 týdnů)

- 3–4 hodiny týdně (1 hod přednášky, 2–3 hod workshop)

- Animace a programování v Adobe Flash, import a ovládání zvuku a videa

- Tvorba interaktivních aplikací


Kurz tvorby webových stránek

- Vytváření webových stránek od html programování po implementaci a ovládání redakčního systému a práci s kaskádovými styly.


Nabídka spolupráce a služebZajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště:

doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

Ústav patologické fyziologie
Poslední změna: 19. listopad 2019 20:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám