Certifikovaní kontrolní laboratoř


Co nabízíme?

Lékárnám

- Provedení zkoušek na čistotu u Aqua purificata ČL 2017

- Analýzu léčivých přípravků připravovaných opakovaně na žádanku


Farmaceutickým výrobním a distribučním společnostem

- Provedení fyzikálních, fyzikálně-chemických a chemických zkoušek léčiv, léčivých látek a pomocných látek dle ČL 2017, Ph.Eur. a ostatních platných lékopisů

- Validace HPLC metod vyvinutých v akreditované laboratoři pro analýzu léčivých přípravků, respektující požadavky ICH, USP, SÚKLu


Dále

- Stabilitní studie HVLP a IPLP


Co umíme?

- Kontrolní laboratoř Katedry analytické chemie je držitelem Certifikátu SVP Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

- Kontrolní laboratoř vydává na základě analytického hodnocení protokoly (certifikáty) léčivých a pomocných látek a léčivých přípravků.

- Dalšími výstupy jsou v případě vývoje nových metod plně validované metodiky, což je dokládáno Validačními zprávami, popřípadě ověřenými zkušebními předpisy.

- Kontrolní laboratoř je pravidelně 1 x za 2 roky auditována Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

- Zároveň jsou zde prováděny audity zadavatelů.

- Pracoviště může zacházet s omamnými a psychotropními látkami (např. analýza obsahových látek v přípravcích z léčebného konopí).


Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště:

Doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.

Katedra analytické chemie

Web: https://www.natur.cuni.cz/chemie/analchem
Poslední změna: 11. říjen 2019 18:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám