Centrum pro experimentální biomodely

# Zvířetníky

# Chov

# Laboratorní zvěř

# GMO

Nabízené služby

- Dovoz, nákup a ustájení laboratorních zvířat

- Dovoz, nákup a ustájení geneticky modifikovaných zvířat první kategorie rizika

- Ustájení laboratorních zvířat v různých typech chovů:

  • v konvenčním chovu

  • v izolátorech

  • v individuálně ventilovaných klecích

  • v bariérových podmínkách

Popis pracoviště

- Předmětem činnosti Centra pro experimentální biomodely (CEB) je správa a zajištění provozu zvěřincových zařízení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

- V současné době CEB disponuje moderními zvířetníky akreditovanými i pro práci s geneticky modifi kovanými zvířaty první kategorie rizika.

- Vybavení CEB umožňuje mimo standardní konvenční chovy také chov v izolátorech a chov v individuálně ventilovaných klecích (IVC).

- Kromě uvedeného je součástí CEB zařízení pro bariérový chov.

- Centrum pro experimentální biomodely vzniklo ke dni 1. 1. 2007 jako účelové zařízení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.


Zajímá vás tato expertíza?

Kontaktujte CPPT UK

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail: transfer@cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Naši experti a jejich pracoviště:

Mgr. Viktor Sýkora

Centrum pro experimentální biomodely

Web: http://eagri.cz/public/web/gmo/


Poslední změna: 11. říjen 2019 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontaktujte nás:

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Univerzita Karlova

Web: www.cppt.cuni.cz/

Mail:

Tel.: +420 224 491 255


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Jak k nám